Ukategorisert

Bønder ut mot formueskatten

Regjeringen har fått en ny politisk fiende, nemlig bønder som må betale formueskatt.

De fleste bønder og mindre næringsdrivende er ikke spesielt rike. De fleste av oss kjenner ikke engang noen som er spesielt rike. Likevel blir kravet vårt om å fjerne formuesskatten på arbeidende kapital på driftsmidler avvist av regjeringen fordi det vil tjene ”noen få rike”, skriver leder i Norges Bondelag, Nils T. Bjørke i en kronikk.

Ifølge Nils T. Bjørke, har norske bønder siden stortingsvalget i 2005 betalt inn opp mot en milliard kroner i skatt på arbeidende kapital. I bøndenes tilfelle er dette en avgift som beskatter kyr, sauer, svin, traktorer, driftsbygninger, skurtreskere, melkemaskiner, gjerder, skogsmaskiner og annet driftsutstyr.

Bondelederen ber i kronikken regjeringspartiene legger bort retorikken om å skattelegge de rike gjennom formueskatten, ettersom han mener retorikken er en er en fornærmelse mot politisk redelighet.

Mest lest

Arrangementer

  • Ingen arrangementer