Ukategorisert

Kandidaten. Idag: Øyvind Strømmen

Kandidaten er et kort intervju med en person som stiller opp som stortingskandidat.

Dagens gjest heter Øyvind Strømmen, 3. kandidat i Hordaland for Miljøpartiet De Grønn.

Strømmen er journalist, skribent og webdesigner. Han har hjemmesider og egen blogg.

Hva vil du gjøre med datalagringsdirektivet som stortingsrepresentant?
Dette er et viktig spørsmål, og Miljøpartiet De Grønne vil – dersom vi kommer inn på Stortinget – gjøre vårt aller beste på å ta den opp på et høyt nivå. Vi mener datalagringsdirektivet representerer et grunnleggende angrep på personvernet, og Norge bør her bruke sin reservasjonsrett i EØS-systemet. Da får vi jo også se hvor reell reservasjonsretten er, og det kan bli spennende å se hva en slik utfordring vil bety for det udemokratiske EØS-samarbeidet, sier Øyvind Strømmen.

Hvilke skatter vil du redusere eller avskaffe?
–La meg først si at jeg betrakter skatt som et vonde, men som et nødvendig vonde. Skal vi ha penger til å løse viktige fellesoppgaver er fellesbidrag i form av skatt viktig, og det betyr også at jeg går inn for et skattenivå mange erklærte liberalister vil oppfatte som for høyt, sier Strømmen.

–Miljøpartiet De Grønne går imidlertid inn for å avvikle arbeidsgiveravgiften, og for å frita miljø- og helsegunstige varer og tjenester for merverdiavgift. På sikt så vi gjerne at hele merverdiavgiften ble utfordret, men denne er så innarbeidet og utgjør en så stor del av inntektene fra dagens skattesystem at det er en stor utfordring å gripe tak i. Også arbeidsgiveravgiften representerer selvsagt betydelige inntekter for staten. Her mener vi at den bør erstattes med annen form for selskapsbeskatning, og at denne bør utformes på en måte som kommer småbedrifter og gründervirksomhet til gode, sier Strømmen.

–Vi ønsker også å fjerne årsavgiften på bil, og å fryse drivstoffavgiften, dette til fordel for et veiprisingssystem der prisen blir høyere jo bedre kollektivtilbudet er, sier Strømmen.

–Når det gjelder avgifter på miljøskadelige produkter mener vi at disse formål må være å overflødiggjøre seg selv. Derfor kan de bare være tidsbegrensede tillegg til vanlig skatt, og de bør i hovedsak være øremerket tilsvarende gode tiltak. Mange slike avgifter fungerer i dag usosialt, og vi mener de enten bør gjøres progressive for eksempel
toprissystem på strøm, erstattes helt med personkvoter som en også kan tenke seg at kan kjøpes og selges på det åpne markedet eller tilpasses ulike behov for eksempel veiprising. Vi er skeptiske til avfallsgebyr som regnes inn som en del av kjøpesummen, og vil i størst mulig grad erstatte disse med panteordninger, sier Strømmen.

For eller imot den nye ekteskapsloven?
–Jeg er tilhenger av den nye ekteskapsloven. Personlig mener jeg imidlertid i tillegg at det i større grad bør understrekes at barn har rett til å kjenne sitt biologiske opphav. Dessuten så jeg gjerne at den juridiske og den seremonielle delen av ekteskap ble adskilt, slik det er i mange andre land. Med andre ord: vielser bør være borgerlige, og en eventuell vielse eller velsignelse i kirken eller andre trossamfunn komme i tillegg for de som ønsker det, sier Strømmen.

Går du inn for kjønnsnøytral verneplikt?
–Miljøpartiet De Grønne har ikke tatt stilling til dette spørsmålet. Personlig er jeg skeptisk til verneplikten, og det ser heller ikke ut for at det eksisterer et behov for å utvide verneplikten. Når vi først har verneplikt er det imidlertid ikke urimelig at den er kjønnsnøytral, sier Strømmen.

Er det noen du heller ser innvalgt fremfor deg selv?
–Som 3. kandidat på Miljøpartiet De Grønnes liste i Hordaland har jeg nok ikke den helt store troen på å bli valgt inn, selv om det selvsagt hadde vært utrolig hyggelig. Jeg håper på alle MDGs førstekandidater, men først og fremst håper jeg på et godt valgresultat som gir oss et bedre utgangspunkt foran de viktige lokalvalgene om to år. Når man gir sin stemme i stortingsvalget gir man også rundt 100 kroner i skattepenger i året til partiet man stemmer på, og jeg håper at mange heller vil gi de pengene til oss enn til Kristin Halvorsen, Lars Sponheim eller Erna Solberg, sier Strømmen.

Hvor stor sannsynlighet er det for at du blir valgt inn på Stortinget?
–Det må et politisk jordskjelv til for at det skal skje. Jeg krysser fingrene for toppkandidatene våre, ikke minst for Seija Nissinen Klaveness i Nordland. Å få inn en stemme fra Lofoten mot oljeboring i nord ville vært flott, sier Strømmen.

Hva gjør du valgnatta?
–Siden jeg er småbarnsfar er jeg antagelig hjemme, og sitter klistret til TV og datamaskin. Eller kanskje tar jeg turen til valgvake i Bergen, sier en tenkende 3. kandidat for Miljøpartiet De Grønne i Hordaland.

Liberaleren presenterer en ny kandidat på tirsdag.

Tags:

,

Mest lest

Arrangementer

  • Ingen arrangementer