Ukategorisert

Mange stortingskandidater vil bruke reservasjonsretten

I Nei til EUs kandidatundersøkelse, kommer det frem at mange stortingskandidater med mandatsjanser vil bruke reservasjonsretten i EØS mot datalagringsdirektivet.

Nei til EU har offentliggjort resultatene fra kandidatundersøkelsen.

På spørsmålet om Norge bør bruke reservasjonsretten i EØS mot datalagringsdirektivet, har 51 av kandidatene krysset av for ja. Kun 21 sier nei. 50 kandidater sier at de ikke vet, og 47 kandidater har ikke avgitt svar.

Selv om det er flest ja-svar på spørsmålet, er det fortsatt uklart hvor Stortinget vil lande i denne saken.

Det er verdt å merke seg at statsministeren ikke har besvart spørsmålene fra Nei til EU. SVs leder Kristin Halvorsen, er for å bruke veto mot direktivet. Høyres Torbjørn Røe Isaksen har, ifølge Nei til EU, ikke svart ja på spørsmålet om å bruke veto.

Liberaleren minner om bloggstafetten mot datalagringsdirektivet. Det er viktig at borgerne engasjerer seg!

0 0 vurderinger
Vurdering
4 kommentarer
Inline Feedbacks
View all comments
Sentrumskonservativ
11 years ago

Alminnelig rettsoppfatning tilsier at for Norge å undertegne Roma-traktaten (ref. “ever-closing union”) motstider Grunnloven §§ 1, 49, (93), 112 m.fl. og Straffeloven § 83. Jf. traktatens begynnelse: “HIS MAJESTY THE KING OF THE BELGIANS, THE PRESIDENT OF THE FEDERAL REPUBLIC OF GERMANY, THE PRESIDENT OF THE FRENCH REPUBLIC, THE PRESIDENT OF THE ITALIAN REPUBLIC, HER ROYAL HIGHNESS THE GRAND DUCHESS OF LUXEMBOURG, HER MAJESTY THE QUEEN OF THE NETHERLANDS, DETERMINED to establish the foundations of an ever closer union [merk!] among the European peoples, […]” Kilde: http://en.wikisource.org/wiki/The_Treaty_establishing_the_European_Economic_Community_%28EEC%29 Personer som befatter seg med en slik undertegnelse, må således være forberedt på… Read more »

Torbjørn Røe Isaksen
11 years ago

Jeg har svart det samme som jeg har sagt til Liberaleren tidligere: Sp.5a: Jeg er åpen for å vurdere det i denne saken, men vil også vurdere hvilke konsekvenser det vil ha. Mao: Hvis konsekvensen av å ikke implementere direktivet i praksis blir at EØS-avtalen sies opp, så er det et argument mot. Men det må vi rett og slett få vurdert skikkelig.

Sentrumskonservativ
11 years ago

“Men det må Torbjørn Røe Isaksen rett og slett få vurdert skikkelig.” velger jeg å tolke siste setning som. En stortingsrepresentant skal representere velgerne i sin valgkrets samt landet som helhet (spesielt hvis du kommer inn på utjevningsmandat (:-)), ikke partiorganisasjonen Høyre eller et flertall i partigruppen Høyre. Ei heller fortjener en stortingskandidat å bli stemt inn om han åpner for å endre et før stortingsvalget avklart standpunkt pga. en avgjørelse fattet i partiorganer, f.eks. sentral- eller landsstyre eller landsmøte. Jeg regner virkelig med at en stortingsrepresentant Torbjørn Røe Isaksen i større grad vil føle en forpliktelse overfor sin valgkrets… Read more »

trackback
11 years ago

[…] Også publisert på, ja, Høyrebloggen (uten svar foreløpig…) og Liberaleren. […]

Fra Liberalerens arkiv