Ukategorisert

Mange stortingskandidater vil bruke reservasjonsretten

I Nei til EUs kandidatundersøkelse, kommer det frem at mange stortingskandidater med mandatsjanser vil bruke reservasjonsretten i EØS mot datalagringsdirektivet.

Nei til EU har offentliggjort resultatene fra kandidatundersøkelsen.

På spørsmålet om Norge bør bruke reservasjonsretten i EØS mot datalagringsdirektivet, har 51 av kandidatene krysset av for ja. Kun 21 sier nei. 50 kandidater sier at de ikke vet, og 47 kandidater har ikke avgitt svar.

Selv om det er flest ja-svar på spørsmålet, er det fortsatt uklart hvor Stortinget vil lande i denne saken.

Det er verdt å merke seg at statsministeren ikke har besvart spørsmålene fra Nei til EU. SVs leder Kristin Halvorsen, er for å bruke veto mot direktivet. Høyres Torbjørn Røe Isaksen har, ifølge Nei til EU, ikke svart ja på spørsmålet om å bruke veto.

Liberaleren minner om bloggstafetten mot datalagringsdirektivet. Det er viktig at borgerne engasjerer seg!

Mest lest

Arrangementer