Ukategorisert

Tilbudene er ikke gratis

Nesseby kommune i Finnmark markedsfører gratistilbud for skolefritidsordningen og barnehagen, men at tilbudene er gratis er en sterk overdrivelse.

Forbrukerrådet har gjennomført en omfattende undersøkelse om SFO-tilbudet. Nesseby kommer godt ut av undersøkelsen, ettersom foreldrene og foresatte slipper egenbetaling for SFO-tilbudet i finnmarkskommunen.

Det koster penger å drive skolefritidsordningen og barnehagen i Nesseby. De ansatte skal ha lønn, og barna skal ha både husrom og utstyr. Når foreldrene ikke betaler kostnadene, blir regningen overlatt til andre; skattebetalerne. I Nesseby betaler voksne uten barn for at barna i kommunen skal ha et såkalt gratistilbud i skolefritidsordningen og i barnehagen. Rettferdig? Nei!

Skattefinansierte tilbud slik Nesseby gir, gjør det svært vanskelig for private aktører.

Å sette en pris på en vare uten å ta hensyn til produksjonskostnadene og til etterspørselen, er å ødelegge prismekanismen i markedet.

1 Comment
Inline Feedbacks
View all comments
Fredrik
12 years ago

Med denne logikken er ikke «gratis» skole og helsevesen heller retferdig. Hele poenget med et fellesskap er jo at alle bidrar til et felles beste. Det store spørsmålet er om SFO ordningen er å anse som et felles beste.

Når det gjelder offentlige tjenester, så kan de fint kombineres med privat aktivitet. Alt som trengs er at tjenestene utlyses i åpne anbud, eller at private aktører får støtte til sin satsing som tilsvarer den delen av tjenestetilbudet som de tar hånd om.

Fra arkivet