Ukategorisert

Tilbudene er ikke gratis

Nesseby kommune i Finnmark markedsfører gratistilbud for skolefritidsordningen og barnehagen, men at tilbudene er gratis er en sterk overdrivelse.

Forbrukerrådet har gjennomført en omfattende undersøkelse om SFO-tilbudet. Nesseby kommer godt ut av undersøkelsen, ettersom foreldrene og foresatte slipper egenbetaling for SFO-tilbudet i finnmarkskommunen.

Det koster penger å drive skolefritidsordningen og barnehagen i Nesseby. De ansatte skal ha lønn, og barna skal ha både husrom og utstyr. Når foreldrene ikke betaler kostnadene, blir regningen overlatt til andre; skattebetalerne. I Nesseby betaler voksne uten barn for at barna i kommunen skal ha et såkalt gratistilbud i skolefritidsordningen og i barnehagen. Rettferdig? Nei!

Skattefinansierte tilbud slik Nesseby gir, gjør det svært vanskelig for private aktører.

Å sette en pris på en vare uten å ta hensyn til produksjonskostnadene og til etterspørselen, er å ødelegge prismekanismen i markedet.

Mest lest

Arrangementer