Ukategorisert

Kandidaten. Idag: Hanne Maren Blåfjelldal

Kandidaten er et kort intervju med en person som stiller opp som stortingskandidat.

Dagens gjest heter Hanne Maren Blåfjelldal, en kommende stjerne i Fremskrittspartiet. Hun er 2. kandidat i Oppland.

Blåfjelldal er 1. nestformann i Fremskrittspartiets Ungdom, og jobber som politisk rådgiver for Fremskrittspartiet på Stortinget. Hun har erfaring fra kommunepolitikk. Hun har også en blogg som er godt besøkt.

Hva vil du gjøre med datalagringsdirektivet som stortingsrepresentant?
–Jeg vil gå inn for å legge ned veto mot datalagringsdirektivet, og det er allerede vedtatt av FrPs landsstyre, sier Blåfjelldal.

Hvilke skatter vil du redusere eller avskaffe?
–Hvis jeg hadde fått starte på alle avgiftene jeg ville ha fjernet, så ville dette blitt en lang liste, men siden det bare er skatter blir den en viss anelse kortere, sier Blåfjelldal før hun fyrer løs; Jeg vil fjerne formueskatten og eiendomsskatten, altså lov om eiendomsskatt. Jeg vil redusere inntektsskatten ved å innføre et flatere skattesystem med et høyt bunnfradrag, sier 2. kandidaten til Oppland FrP.

–I et ideelt samfunn hadde man fjernet skatt på inntekt fra arbeid, kapital, virksomhet og arv, og i stedet hatt en forbruksbeskatning for å finansiere fellesgodene. Imidlertid er det langt frem til et slik samfunn, og da gjelder det å arbeide for at mer rettferdig skattesystem den neste fireårsperioden, legger hun til.

For eller imot den nye ekteskapsloven?
–For, svarer hun kjapt.

Går du inn for kjønnsnøytral verneplikt?
–Jeg er motstander av verneplikt. Får vi ikke avskaffet verneplikten, så er jeg motstander av at den skal være kjønnsnøytral. Jeg ønsker altså ikke at kvinner skal måtte gjennomføre førstegangstjeneste, sier Blåfjelldal.

Skribenten blir rørt. Det å møte toppkandidater som er motstander av verneplikt er alltid en glede.

Er det noen du heller ser innvalgt fremfor deg selv?
–Ikke i fra Oppland og blant de andre partiene nei, sier Blåfjelldal.

Hvor stor sannsynlighet er det for at du blir valgt inn på Stortinget?
–Jeg har ikke kompetanse til å beregne sannsynligheter, så det får andre ta seg av. Men jeg tror det er en mulighet, ellers ville jeg aldri stilt opp som kandidat, sier en optimistisk og kamplysten stortingskandidat.

Hva gjør du valgnatta?
–Jeg kjederøyker, drikker PepsiMax og springer ut og inn fra lokalet hvor det skal være valgvake, fordi jeg ikke tør følge med på valgsendingene. Forhåpentligvis får jeg også drukket litt cava utover natta, og det for å feire at jeg enten er stortingsrepresentant eller for å reflektere over hva jeg skal gjøre med livet mitt de neste fire årene, sier Hanne Maren Blåfjelldal.

Liberaleren vil presentere en ny kandidat på torsdag.

0 0 vurderinger
Vurdering

Tags:

,
1 Comment
Inline Feedbacks
View all comments
Eivind Knudsen
Eivind Knudsen
11 years ago

Her var det iallfall litt krutt.

Fra Liberalerens arkiv

 • Myten om Says lovMyten om Says lov
  Ikke engang Say trodde på Says lov.
 • Med samme begrunnelseMed samme begrunnelse
  Liberalister har alltid forsvart utsatte minoriteter, enten de er homofile eller religiøse fundamentalister. De er alle individer med like rettigheter.
 • Ruspolitisk sensur i skolen, igjenRuspolitisk sensur i skolen, igjen
  Legalisering av cannabis er stadig mindre kontroversielt. Likevel nektes politisk engasjert ungdom å ytre meningene sine om rusreform på norske skoler.
 • Må demokrati forsvares?Må demokrati forsvares?
  Mathilde Fasting har skrevet bok om demokrati og statsviteren Francis Fukuyama.
 • Fritt kjøtt!Fritt kjøtt!
  Labkjøtt. Kunstig kjøtt. Syntetisk kjøtt. In vitro-kjøtt. Alternativt kjøtt. Etisk kjøtt. Eller bare framtidens “kjøtt”?
 • Godt nytt for pessimisteneGodt nytt for pessimistene
  I rapporten A World of Research presenterer Ipsos et utvalg av studier og analyser fra 2019, med innsikt om en rekke ulike temaer.
 • Konkurranseutsetting er ikke privatiseringKonkurranseutsetting er ikke privatisering
  Konkurranseutsetting er ikke privatisering, uansett hva rødgrønne politikere hevder.