Notiser

Soldater mangler kunnskaper

I forbindelse med denne ukens 60-års markering av Genèvekonvensjonene, har Røde Kors lagt frem en omfattende undersøkelse som viser at norske soldater har manglende kunnskaper om regler i krig. Heller ikke på dette området er verneplikten en suksess!

Fra arkivet

Arrangementer

  • Mont Pelerin Society - Oslo 2022
    • 04/10/2022 - 08/10/2022
    • Oslo
  • LibertyCon 2022
    • 14/10/2022 - 15/10/2022
    • Miami