Notiser

Soldater mangler kunnskaper

I forbindelse med denne ukens 60-års markering av Genèvekonvensjonene, har Røde Kors lagt frem en omfattende undersøkelse som viser at norske soldater har manglende kunnskaper om regler i krig. Heller ikke på dette området er verneplikten en suksess!

Mest lest

Arrangementer