Ukategorisert

Ungdommer ruser seg mindre

Til tross for betydelig økning i tilgjengeligheten av alkohol, er det mye som tyder på at ungdommer drikker mindre alkohol enn det som var tilfellet på siste halvdel av 1990-tallet.

For Liberaleren, som mener at en liberal alkoholpolitikk er god alkoholpolitikk, er dette gode nyheter.

Det er SIRUS som i rapporten Ungdom og rusmidler fastslår at det er en nedgang i aldersgruppen 15 år til 20 år.

Rapporten bygger på to parallelle spørreundersøkelser om bruk av rusmidler som SIRUS har gjennomført i aldersgruppen 15 til 20 år. Den ene omfatter ungdom i Oslo og er gjennomført hvert år siden 1968. Den andre omfatter ungdom fra hele landet inkludert Oslo og ble foretatt første gang i 1986 og årlig fra 1990. Rapporten er utarbeidet av stipendiat Tord Finne Vedøy og forskningsleder Astrid Skretting.

Statens institutt for rusmiddelforskning, SIRUS, utfører og formidler forskning og dokumentasjon omkring rusmiddelspørsmål, med særlig vekt på samfunnsvitenskapelige problemstillinger. Forskningsområdene omfatter alkohol, narkotika, tobakk og pengespill. SIRUS ble opprettet 1. januar 2001 ved en sammenslåing av Statens institutt for alkohol- og narkotikaforskning (SIFA) og dokumentasjonsseksjonen og biblioteket i Rusmiddeldirektoratet.

Tags:

2 kommentarer
Inline Feedbacks
View all comments
Morten
Morten
12 years ago

Gode nyheter? At økt tilgjengelighet ikke nødvendigvis har sammenheng med bruksmønstre er jo fint at de finner ut av, men det ser ikke ut som dette trenger inn til noen av politikerne eller mannen i gata.

Uansett burde hasj og marihuana bli lovlig og lanseres som et tryggere alternativ til alkohol for ansvarlige voksne mennesker. Det er en stor urett at det ikke er hasjutsalg og hasjkafeer i Norge i 2009.

Per
Per
12 years ago

At bruken går ned vil kun bety at samfunnets holdninger reverterer til de mer ekstremt diskriminerende og strenge holdningene man hadde på 80-tallet, fordi det ikke er noen allment aksepterte alternativer. Derfor er mindre bruk negativt i dagens klima.

Fra arkivet