Ukategorisert

Ungdommer ruser seg mindre

Til tross for betydelig økning i tilgjengeligheten av alkohol, er det mye som tyder på at ungdommer drikker mindre alkohol enn det som var tilfellet på siste halvdel av 1990-tallet.

For Liberaleren, som mener at en liberal alkoholpolitikk er god alkoholpolitikk, er dette gode nyheter.

Det er SIRUS som i rapporten Ungdom og rusmidler fastslår at det er en nedgang i aldersgruppen 15 år til 20 år.

Rapporten bygger på to parallelle spørreundersøkelser om bruk av rusmidler som SIRUS har gjennomført i aldersgruppen 15 til 20 år. Den ene omfatter ungdom i Oslo og er gjennomført hvert år siden 1968. Den andre omfatter ungdom fra hele landet inkludert Oslo og ble foretatt første gang i 1986 og årlig fra 1990. Rapporten er utarbeidet av stipendiat Tord Finne Vedøy og forskningsleder Astrid Skretting.

Statens institutt for rusmiddelforskning, SIRUS, utfører og formidler forskning og dokumentasjon omkring rusmiddelspørsmål, med særlig vekt på samfunnsvitenskapelige problemstillinger. Forskningsområdene omfatter alkohol, narkotika, tobakk og pengespill. SIRUS ble opprettet 1. januar 2001 ved en sammenslåing av Statens institutt for alkohol- og narkotikaforskning (SIFA) og dokumentasjonsseksjonen og biblioteket i Rusmiddeldirektoratet.

Tags:

Mest lest

Arrangementer