Ukategorisert

Hurra – skatt er et tema i valgkampen

Skatt er et tema i valgkampen og det er veldig bra, men politikerne bør løfte debatten slik at den blir prinsipiell istedenfor kun å tale særinteressenes sak.

Leder i KrF Dagfinn Høybråten, har fortalt til NRK at Kristelig Folkeparti ikke vil prioritere skattelettelser for lønnsmottakere. Det betyr at Dagfinn Høybråten ikke ønsker større frihet for borgerne. Han er visstnok opptatt av skattetrykket for næringslivet, men det betyr lite for borgernes valgmuligheter.

Bøndene vinner frem
Tidligere i denne måneden kom Nils T. Bjørke, leder i Norges Bondelag, med et krav om at politikerne må fjerne formuesskatten på arbeidende kapital på driftsmidler. Senterpartiet er bondepartiet, og vil at medlemmene i bondelaget skal stemme på partiet. Derfor hiver Per Olaf Lundeteigen seg rundt og støtter Nils T. Bjørke i egen blogg. Stortingskandidaten Lundeteigen vil gjøre mye for særinteresser, stortingsrepresentanten Lundeteigen har gjort minimalt med å redusere skattetrykket på arbeidende kapital de siste fire årene.

Også Otto Strand, stortingskandidat for KrF i Finnmark, følger linjen til Lundeteigen. I valgkamp er deler av formueskatten en viktig sak, ifølge Radioporsanger.no, men KrF på Stortinget har brukt minimalt med tid på å redusere eller forenkle formueskatten.

Skatt er et verdispørsmål
Skattenivået definerer hvor mye politikerne skal bestemme over borgerne, og i dag har politikerne altfor stor makt over oss. Skattenivået definerer hvor omfattende staten skal være, og i dag er den norske staten altfor stor.

La skattedebatten være det den er, en debatt om verdier.

Mest lest

Arrangementer