Ukategorisert

Høyre og Venstre scoret høyt hos NHO

Høyre og Venstre har en næringsvennlig politikk, viser NHOs partibarometer som er laget til årets stortingsvalg.

Høyre vinner NHOs kåring av den mest næringsvennlige politikken foran Stortingsvalget 2009, tett fulgt av Venstre. SV inntar bunnplasseringen som minst opptatt av næringslivets behov.

NHO har evaluert partiprogrammene til de syv stortingspartiene for stortingsperioden 2009–2013. Områdene som har blitt vurdert er vekst, verdiskaping og arbeidsplasser i næringslivet, og om politikken fremmer en langsiktig, omstillingsdyktig og verdiskapende utvikling for Norge.

På en skala fra 1 til 6 fikk partiene følgende karakter i vurderingen:
Høyre 5+
Venstre 5
Fremskrittspartiet 4+
Kristelig Folkeparti 4
Arbeiderpartiet 4
Senterpartiet 3+
Sosialistisk Venstreparti 2+

Det hadde vært interessant med en evaluering av det liberalistiske alternativet ved årets valg, nemlig Det Liberale Folkepartiet. En evaluering av DLF ville vist om NHO virkelig setter pris på et parti som fronter eiendomsrettigheter og fri konkurranse.

Tags:

,

Mest lest

Arrangementer