Ukategorisert

Kandidaten. Idag: Ragnar Dahl

Kandidaten er et kort intervju med en person som stiller opp som stortingskandidat.

Dagens gjest heter Ragnar Dahl, 1. kandidat for Pensjonistpartiet i Akershus. Dahl er leder i partiet og partiets pressetalsmann.

Hva vil du gjøre med datalagringsdirektivet som stortingsrepresentant?
–Jeg ønsker prinsipielt ikke at informasjon skal lagres for lenge. Det kan fort bli til ugunst for enkeltmennesket, sier Ragnar Dahl.

Hvilke skatter vil du redusere eller avskaffe?
–Den viktigste og mest usosiale skatten er samordningen mellom 2 ektefeller. Staten tar 15 prosent av den enkeltes person fordi de bor i samme hus. Som yrkesaktiv tar ikke staten 15 prosent av min eller konas inntekt, sier Dahl.

–Eiendomsskaten må bort. Eiendomsskatten er kun et utrykk for dårlig økonomisk styring i kommunen, eller for små statlige overføringer til kommunesektoren hvor utgiftsnivået er høyest. I tillegg mener vi at formuesskatten er en usosial skatt. Den rammer de som har nedbetalt bolig og har liten inntekt og pensjon. Derfor er skatten en dobbeltskatt. I tillegg ønsker vi å fjerne arveavgiften/skatten. Det er urettferdig når en person har betalt skatt hele livet og nedbetalt sin gjeld vet at når man går bort støvsuger staten alle kroker for å få inn noen ekstra skattekroner, sier Dahl.

For eller imot den nye ekteskapsloven?
–Ingen har blitt som de er blitt på grunn av påvirkning. Jeg aksepterer at ikke alle er som meg og lever godt med at loven gir mer legitimitet og trygghet for andre, sier Dahl.

Går du inn for kjønnsnøytral verneplikt?
–Ja, men vi ønsker at verneplikten skal kunne brukes i hele samfunnsperspektivet. De som avtjener verneplikten vil tape betydelig i henhold til den nye pensjonsreformen, sier Dahl.

Er det noen du heller ser innvalgt fremfor deg selv?
–Vi har utrolig mange dyktige medlemmer i Pensjonistpartiet. Felles er at de har livserfaring uavhengig om de er alderspensjonister, ufør, eller har nedsatt funksjonsevne. Min utfordring er at de valgte meg, sier toppkandidaten i Akershus.

Hvor stor sannsynlighet er det for at du blir valgt inn på Stortinget?
–Fortsetter mediene å bidra slik de gjør nå er utsiktene vesentlig bedre enn i 2005. Da fikk vi ikke ett eneste oppslag i media, utover lokale innslag. Om pensjonister og uføre blir klar over at de fra 2011 vil få 0.75 % lavere lønnsutvikling enn de yrkesaktive, er sannsynligheten stor. Om pressen velger bort Pensjonistpartiet og meg selv, er sannsynligheten liten, sier Dahl.

Hva gjør du valgnatta?
–Da har jeg akkurat ankommet Praha. Jeg skal gjennomføre et kurs i forhandlingsteknikk for en annen organisasjon i YS. Det blir nok politisk- og organisatorisk nestledere som må holde skansen, men jeg er tilgjengelig på tlf 70 sekunder i minuttet, sier en smilende Dahl som avslutning av dagens kandidat.

Tags:

,

Mest lest

Arrangementer