Notiser

Mange innvandrere i arbeid

Innvandrere i Norge deltar i forholdsvis høy grad på arbeidsmarkedet sammenliknet med mange andre OECD-land, ifølge Forskning.no. Artikkelen skildrer store forskjeller avhengig av hvilke land de kommer fra, hvor lenge de har vært her og årsaken til at de kom.

Comments are closed.

Fra Liberalerens arkiv