Ukategorisert

Det bør bli debatt om UDI

Borgerne forventer at byråkratene i offentlig sektor besvarer henvendelser og behandler søknader raskt.

Utlendingsdirektoratet skal sørge for regulert innvandring gjennom behandling av søknader om ulike typer oppholds- og arbeidstillatelser, og skal også sikre at flyktninger får beskyttelse gjennom behandling av asylsøknader. Som faglig overordnet organ instruerer UDI politiet og utenriksstasjonene via rundskriv. Direktoratet behandler de sakene utenrikstjenesten og politiet ikke har beslutningsmyndighet til å avgjøre, og de sakene hvor det er usikkert om tillatelse bør innvilges.

Utlendingsdirektoratet har en målsetting om at norsk innvandrings- og flyktningpolitikk skal drives så effektivt, korrekt og hensynsfullt som mulig. Dette målet krever en rask og rett saksbehandling av alle innkomne søknader, og god service overfor brukerne. Denne delen av visjonen sliter UDI helt opplagt med.

NRK melder at 24 år gamle Danar Hossein har ventet i ett og et halvt år på svar fra myndighetene om han får gjenforenes med sin kone her i Norge. I dag kom beskjeden om at UDI hadde glemt ham bort.

Hvordan er det mulig for et skattefinansiert direktorat å glemme en mann og dermed rote bort en søknad? Det har gått ett og et halvt år siden Danar Hossein giftet seg med sin kjære, og Utlendingsdirektoratet har fortsatt ikke behandlet søknaden om familiegjenforening.

Liberaleren har kontakt med en mann som er gift med en utenlandsk dame. Paret prøver å få barnet hennes til Norge, og søknaden ble sendt for nesten ett år siden. Fortsatt er ikke mann, mor og barn gjenforent. Det finnes helt sikkert andre saker som ligner på denne.

Politikerne må se på organiseringen av Utlendingsdirektoratet. Det må være mye som er galt i direktoratet ettersom personer blir glemt, og år går før byråkratene klarer å behandle søknader.

Hadde andre deler av offentlig sektor, for eksempel NAV, jobbet i tempoet til UDI, da ville politikerne vært i fyr og flamme.

Mest lest

Arrangementer

  • Ingen arrangementer