Ukategorisert

Kandidaten. Idag: Vegard Martinsen

Kandidaten er et kort intervju med en person som stiller opp som stortingskandidat.

Dagens gjest heter Vegard Martinsen. Han er leder av Det Liberale Folkepartiet. Martinsen har listeplasseringer i de tre fylkene DLF stiller til valg, nemlig i Oslo, Rogaland og Hedemark. Han innehar 1. plassen i Oslo og Rogaland, og 3. plassen i Hedemark.

Hva vil du gjøre med datalagringsdirektivet som stortingsrepresentant?
–Jeg er imot dette direktivet, sier Vegard Martinsen og legger til; ingen skal lagre den type opplysninger det her er snakk om uten at det finnes en rettslig kjennelse for det i en bestemt sak som omfatter bestemte personer.

Hvilke skatter vil du redusere eller avskaffe?
–Alle, sier Martinsen klart og tydelig.

For eller imot den nye ekteskapsloven?
–Jeg er for hvis dette er alternativene, sier Martinsen.

Går du inn for kjønnsnøytral verneplikt?
–Vel verneplikten bør fjernes for alle, så da er vel svaret ja, sier DLFs sterke mann.

Er det noen du heller ser innvalgt fremfor deg selv?
–Nei, sier Martinsen.

Hvor stor sannsynlighet er det for at du blir valgt inn på Stortinget?
–Den er ikke stor, sier Martinsen.

Skribenten legger til for egen regning at det er beklagelig at Det Liberale Folkepartiet har små sjansen til å bli representert på Stortinget. En DLF-representant ville skapt nye debatter med et annet fokus enn det vi for eksempel opplever i valgkampen. En stortingsrepresentant fra DLF ville gitt den politiske debatten en ny dimensjon.

Hva gjør du valgnatta?
–Jeg er på valgvake sammen med partifeller, avslutter Vegard Martinsen.

Tags:

,

Mest lest

Arrangementer