Ukategorisert

Heller rødgrønn enn blå regjering?

Velgerne vil ikke ha noen av de to ikke-sosialistiske regjeringsalternativene, er hovedoppslaget i NRKs nyhetssendinger i morgentimene. Nok en opphausset nyhet. Tallene er ingen bombe, hvis man skal ta partienes egne utsagn på alvor. Velgerne har tydeligvis tatt dem til seg.

NRK bringer tall som ikke burde overraske noen.

Heller rødgrønne enn H/FrP
NRK skriver om funnene i undersøkelsen: «I valget mellom dagens regjering og en Høyre/Frp-regjering, sier 55 prosent at de vil at de rødgrønne skal fortsette, mens 31 prosent vil ha en Høyre/Frp-regjering. 14 prosent sier at de ikke vil ha noen av disse to alternativene:»

Tallene er ingen bombe. Legg sammen regjeringspartienes oppslutning med oppslutningen til Venstre og KrF. De to ikke-sosialistiske sentrumspartiene ønsker ikke FrP i regjering. Sponheim har sagt «heller Jens enn Jensen». Liberaleren har forsøkt å få frem at dette kan innebære at Venstre og KrF heller vil bidra til at Stoltenberg danner en ren Ap-regjering enn å se på at et FrP som er større enn H/V/KrF danner regjering.

Heller rødgrønn regjering enn H/V/KrF
NRK skriver om funnene i undersøkelsen: «På spørsmålet om folk vil ha Jens og co eller sentrumskameratene (Høyre, KrF, Venstre), svarer svarer 53 prosent at de fortsatt vil at dagens regjering skal styre videre, mens 32 prosent vil ha det borgerlige alternativet. 15 prosent svarer her at de ikke ønsker noen av dem.»

Heller ikke disse tallene er noen overraskelse. Legg sammen tallene til de rødgrønne regjeringspartiene med oppslutningen om FrP. Siv Jensen har sagt at FrP aldri vil støtte en regjering de selv ikke er medlem av. Som Liberaleren skrev igår kan dette bety at også Siv Jensen peker på Jens i en situasjon der H/V/KrF er større enn FrP og sier at de vil danne regjering fordi det er ikke-sosialistisk flertall i Stortinget.

Ikke-sosialistisk flertall – rødgrønn regjering
Valgforsker Bernt Aardal peker på at de to regjeringsalternativene på ikke-sosialistisk side er uenige om viktige politiske saker.

NRK poengterer i sin artikkel at selv om ca 53% i denne undersøkelsen heller vil at de rødgrønne skal fortsette i regjering enn å få noen av de to ikke-sosialistiske alternativene, så er det et flertall av de ikke-sosialistiske partiene blant de spurte i undersøkelsen.

Men to og to er ikke alltid fire. Ifølge Aardal: «Det er ikke klart hvilket alternativ som det samles om på borgerlig side. Derfor kan man ikke nødvendigvis summere oppslutningen til de borgerlige partiene og slå fast at de har flertall, sier valgforsker Bernt Aardal til NRK.»

Vi kan altså oppsummere undersøkelsen og NRK-artikkelen med at velgerne har forstått noe politiske kommentatorer og journalister ikke ser ut til å ville akseptere: At det er så store forskjeller på de ikke-sosialistiske partiene at det er helt fåfengt å «kreve» en ikke-sosialistisk regjering hvis FrP, H, V og KrF tilsammen får flertall efter valget.

Vi som ønsker en ikke-sosialistisk regjering av en eller annen type efter valget får håpe at velgerne tross alt er så lei av den rødgrønne regjeringen at de gir de to eller flere av de fire ikke-sosialistiske partiene flertall ved valget.

Mest lest

Arrangementer

  • Ingen arrangementer