Ukategorisert

Kandidaten. Idag: Laila Davidsen

Kandidaten er et kort intervju med en person som stiller opp som stortingskandidat.

Dagens gjest heter Laila Davidsen, 2. kandidat for Finnmark Fremskrittsparti. Hun representerer partiet i fylkestinget, og har bidratt både i lokallaget i Alta og i fylkeslaget med ulike verv gjennom årenes løp. Hun har også en blogg, og der skriver hun om valgkampen.

Hva vil du gjøre med datalagringsdirektivet som stortingsrepresentant?
–Datalagringsdirektivet er et overgrep mot enkeltindividet og jeg vil motarbeide at det blir implementert i Norge, sier Laila Davidsen.

Hvilke skatter vil du redusere eller avskaffe?
–De viktigste skattene å fjerne er formuesskatten, arveavgiften og eiendomsskatten. Dette er usosiale dobbeltbeskatninger som Fremskrittspartiet vil fjerne. Arveavgiften fører til at familiebedrifter i mange tilfeller ikke kan overtas av neste generasjon. Formuesskatten hindrer bedriftseiere i å utvikle og utvide virksomheten. De skattes for fast eiendom og verdi uavhengig om de har tilgjengelig kapital eller ikke, og uavhengig om bedriften går med overskudd eller underskudd. Eiendomsskatt hensyntar ikke den enkeltes økonomi, og eksempelvis en minstepensjonist med hus på attraktiv tomt sliter med å betale denne skatten, sier Davidsen.

For eller imot den nye ekteskapsloven?
–Imot. Jeg vil ha ny kamp om loven, sier dama fra Finnmark.

Går du inn for kjønnsnøytral verneplikt?
–Nei, sier Davidsen.

Er det noen du heller ser innvalgt fremfor deg selv?
–Nei. Jeg er klar til å innta Stortinget og tror jeg kommer til å gjøre en god jobb, sier hun selvsikkert.

Hvor stor sannsynlighet er det for at du blir valgt inn på Stortinget?
–Sannsynligheten er stor. Velgerne ønsker bedre helsetilbud, bedre eldreomsorg, bedre skoler med mer fokus på læring, tilstedeværende politi med ressurser til å gjøre den jobben de skal, næringsutvikling, bedre veier, rettferdighet og likebehandling. I tillegg er det viktig for både meg, FrP og befolkningen at de fortsatt gis mulighet til å ferdes på fjellet med scooter, sier Davidsen og får skribenten til å drømme om en scootertur i snøvær og -30.

Hva gjør du valgnatta?
–Valgnatta er jeg i Oslo og feirer Fremskrittspartiets valgseier sammen med Norges neste statsminister, Siv Jensen, og en rekke andre FrP’ere, sier en smilende 2. kandidat fra Finnmark.

Liberaleren presenterer en ny kandidat mandag morgen.

Tags:

,

Mest lest

Arrangementer

  • Ingen arrangementer