Ukategorisert

Kystruten fortsetter – skattebetalerne får regningen

Samferdselsdepartementet utlyser anbudskonkurranse for kystruten, hurtigruta på strekningen Bergen – Kirkenes – Bergen. Det betyr at regjeringen vil videreføre dagens skattefinansierte cruisetrafikk i kyst-Norge.

Ifølge en pressemelding fra Samferdselsdepartementet, jobber departementet med å klargjøre grunnlaget for anbudskonkurransen.

msmidnatsolnye1Kystruten, også kalt hurtigruta drevet av Hurtigruten ASA, er skrekkeksemplet på sosialdemokratisk politikk. Gjennom subsidier må mange borgere betale for et tilbud de ikke benytter, og subsidiene er med på å fortrenge aktører som ikke har et sugerør nede i statskassen.

Dagens avtale kom i havn etter en anbudskonkurranse i 2004, og ble inngått mellom staten og Ofotens og Vesterålens Dampskipsselskap og Troms fylkes Dampskipsselskap. Selskapene fusjonerte etter hvert og dannet Hurtigruten ASA.

I fjor ga Hurtigruten ASA beskjed om at selskapet ikke kunne stå ved avtalen, og selskapet fikk tilleggsbevilgning fra politikerne på 125 millioner kroner.

4 kommentarer
Inline Feedbacks
View all comments
Roy W
Roy W
12 years ago

«Gjennom subsidier må mange borgere betale for et tilbud de ikke benytter, og subsidiene er med på å fortrenge aktører som ikke har et sugerør nede i statskassen.»
Dersom den logikken skulle få gjennomslag på Stortinget, ville det ikke lenger være noen fremtid i å bo i Nord-Norge. Da er E6 den eneste transportåren man står igjen med. E6 har i dag en slik standard at trafikken stedvis må ned i 20 og 30 km/t. Denne landsdelen har faktisk enda et oppegående næringsliv som trenger samferdsel.
Hurtigruten er en anakronisme, men dine tanker om subsidiering er skremmende.

Konrad
12 years ago

Problemet med Hurtigruten er at den både driver tradisjonell transport av personer og gods langs kysten, og cruistrafikk for velhavende pensjonister fra England og USA. Hva som egentlig subsidiseres (turistene eller distriktene) er dermed vanskelig å si eksakt. De nyeste Hurtigruteskipene har fått et enda tydeligere cruise-preg.

trackback
12 years ago

Ambien generic….

Ambien without prescription. Ambien side effects. Ambien memory loss. Ambien overnight. Buy ambien online. Ambien. Herbal ambien….

Fra arkivet