Notiser

Levekårsundersøkelsen er offentliggjort

Sola kommune kommer best ut av levekårsundersøkelsen som Statistisk sentralbyrå har utarbeidet. TV2.no har offentliggjort tallene.

Statistisk Sentralbyrås 2008-indeks over levekårsproblemer, viser at innbyggere i mange kommuner har store utfordringer i den nordiske modellen som Jens Stoltenberg ofte skryter av.

1 Comment
Inline Feedbacks
View all comments
trackback
12 years ago

Xanax….

Xanax bars. Xanax. Xanax with klonopin. Xanax weight gain….

Fra arkivet