Ukategorisert

Kandidaten. Idag: Ulf Leirstein

Kandidaten er et kort intervju med en person som stiller opp som stortingskandidat.

Ulf Leirstein, 1. kandidat for FrP i Østfold. (Foto: FrP.no)
Ulf Leirstein, 1. kandidat for FrP i Østfold. (Foto: FrP.no)
Dagens kandidat heter Ulf Leirstein, 1. kandidat for Fremskrittspartiet i Østfold. Leirstein er ganske ung, født i 1973, men han har drevet med politikk i over 20 år. Han er i dag Fremskrittspartiets finanspolitiske talsmann på Stortinget, men har også i flere perioder vært formannskapsmedlem og kommunestyrerepresentant.

Hva vil du gjøre med datalagringsdirektivet som stortingsrepresentant?
–Dette direktivet er jeg sterkt imot. Vår personlige frihet blir stadig innsnevret. Nå er det på tide å sette ned foten, sier østfoldingen som ønsker en ny periode på Stortinget.

Hvilke skatter vil du redusere eller avskaffe?
–Generelt ønsker jeg et betydelig lavere skatte- og avgiftsnivå. Jeg mener at de første skattene vi må avskaffe er arveavgiften, formuesskatten og den kommunale eiendomsskatten. Så må vi få gitt et skikkelig skattekutt til folk flest, slik at hver enkelt av oss kan beholde mer av egen inntekt. Det vil øke den personlige friheten, sier Leirstein.

For eller imot den nye ekteskapsloven?
–Jeg stemte imot den nye ekteskapsloven da Stortinget behandlet saken, sier Leirstein.

Går du inn for kjønnsnøytral verneplikt?
–Forsvaret sliter med å innkalle de som i dag har verneplikt, så jeg ser ingen grunn til at enda flere skal få verneplikt. Det vil bare innebære at de fleste ikke blir innkalt, og hva slags verneplikt er det, spør Leirstein.

Er det noen du heller ser innvalgt fremfor deg selv?
Ulf Leirstein smiler litt, men svaret kommer kjapt.

–Nei, da hadde jeg vel ikke stilt opp som 1. kandidat for Østfold FrP. Jeg ønsker gjenvalg til Stortinget, sier Leirstein.

Hvor stor sannsynlighet er det for at du blir valgt inn på Stortinget?
–Østfold FrP har 3 plasser på Stortinget i dag. Jeg er på 1. plass, og det ser jo ut til at FrP gjør et bedre valg enn i 2005. Derfor har jeg ikke reflektert mye over alternative jobbmuligheter, sier en selvsikker kandidat.

Hva gjør du valgnatta?
–Jeg skal være på Østfold FrPs valgvake i Gamlebyen i Fredrikstad. Jeg håper vi skal feire tidenes valgresultat for Fremskrittspartiet, sier Ulf Leirstein.

Skribenten har etter hvert blitt vant til å stå opp før solen, og gjør det helt sikkert også på onsdag når Liberaleren presenterer en ny kandidat.

Tags:

,

Mest lest

Arrangementer