Ukategorisert

Kandidaten. Idag: Aina Stenersen

Kandidaten er et kort intervju med en person som stiller opp som stortingskandidat.

Aina Stenersen, 6. kandidat for Oslo FrP.
Aina Stenersen, 6. kandidat for Oslo FrP.
Dagens gjest heter Aina Stenersen, 6. kandidat for Oslo Fremskrittsparti. Hun er leder av Fremskrittspartiets Ungdom i Oslo, og jobber som trainee for Fremskrittspartiets stortingsgruppe.

Hun har egen blogg.

Hva vil du gjøre med datalagringsdirektivet som stortingsrepresentant?
–FrP fremmet forslag om stortingsbehandling av direktivet, uten at regjeringen kom FrP i møte. FrP vil fortsette å jobbe mot datalagringsdirektivet. Personvernet er viktig for FrP. Den rødgrønne regjeringen offentliggjør også formue og inntekt og dette er vi i mot, sier Aina Stenersen.

Hvilke skatter vil du redusere eller avskaffe?
–FrP vil ha et lavest mulig skatte – og avgiftsnivå, forenkle skattesystemet, og redusere progresjonen i personbeskatningen. FrP vil blant annet fjerne formueskatten, fjerne arveavgiften og fjerne eiendomsskatten. Vi vil også senke avgifter på varer som er eksponert for grensehandel, og redusere bilrelaterte avgifter, sier Stenersen.

For eller imot den nye ekteskapsloven?
–I partiprogrammet til FrP står det at vi vil evaluere den nye ekteskapsloven. Det viktigste for oss har ikke vært å nekte folk å gifte seg, men å sørge for at adoptivbarn vokser opp med en far og en mor. Vi vil vite hvordan endringene slår ut for barna, sier Stenersen.

Går du inn for kjønnsnøytral verneplikt?
–FrP er for kjønnsnøytral sesjon. Slik at alle får en innkalling til sesjonen. Men vi ønsker at det skal være frivillig for jenter å ha førstegangstjenesten, sier Stenersen.

Er det noen du heller ser innvalgt fremfor deg selv?
–Jeg håper at partikollegene på listen som står over meg kommer inn, blant annet Sylvi Listhaug, sier Stenersen som har fått tillitt på 6.plassen.

Hvor stor sannsynlighet er det for at du blir valgt inn på Stortinget?
–Vi ligger an til å gjøre et godt valg i Oslo. Vi har tre plasser i Oslo i dag, og kjemper for å få inn enda flere mandater. Vi skal kjempe for å få inn flest mulig fra FrP. Jeg står på 6.plass, og venter spent på valgresultatet, sier Aina Stenersen som innrømmer at hun venter spent på valgresultatet.

Hva gjør du valgnatta?
–På valgnatta følger jeg med på resultatene som kommer inn på fjernsynssendingene, sammen med partivenner på valgkampvaken til FrP i Oslo, sier Aina Stenersen.

Liberaleren presenterer en ny kandidat på tirsdag.

Tags:

,

Mest lest

Arrangementer