Ukategorisert

Kandidaten. Idag: Heidi Grande Røys

Kandidaten er et kort intervju med en person som stiller opp som stortingskandidat.

Heidi Grande Røys. (Foto: Sara Johannessen)
Heidi Grande Røys. (Foto: Sara Johannessen)
Dagens gjest i Kandidaten heter Heidi Grande Røys, 1. kandidat for SV i Sogn og Fjordane. Hun er i dag fornyings- og administrasjonsminister. Hun ble innvalgt på Stortinget i 2001, men har også vært kommunestyrerepresentant og politisk rådgiver for stortingsgruppen til SV på slutten av 90-tallet.

Hva vil du gjøre med datalagringsdirektivet som stortingsrepresentant?
–Eg er mot implementering av EUs datalagringsdirektiv i Noreg. Eg har i fire år som fornyingsminister jobba for å styrke personvernets stilling. Vi har mellom anna styrka Datatilsynet og sett ned Personvernkommisjonen. Personvernkommisjonens utgreiing vil verte handsama av vårt neste Storting. Då blir det viktig å ha eit sterkt SV som set personvern høgt, sier Heidi Grande Røys på en vakker dialekt.

Hvilke skatter vil du redusere eller avskaffe?
–Eg ynskjer ikkje å redusere det samla skattenivået. Men mange skattea kan få ein betre fordelingsprofil, ved å gi lette til låge inntekter, men å skjerpe skatten til dei rikaste. Ein treng òg å halde fram med omlegginga frå raude skattar til grøne, sier Grande Røys.

For eller imot den nye ekteskapsloven?
–For og lar det ikke være tvil om at hun er tilhenger av den nye ekteskapsloven.

Går du inn for kjønnsnøytral verneplikt?
–SV vil innføre ei kortare samfunnsteneste der den vernepliktige kan velge mellom å tenestegjere i Forsvaret eller i ei fornya sivilteneste retta inn mot viktige samfunnsoppgåver. I samband med dette vil SV greie ut ei ordning med sivile fredsstyrkar. Når ei slik verneplikt vert innført, må den gjelde både kvinner og menn, sier Grande Røys.

Er det noen du heller ser innvalgt fremfor deg selv?
–Eg kjempar sjølvsagt for å bli vald sjølv. Spørsmålet er heller kven eg blir vald inn i staden for. Då tar eg gjerne mandatet til Åge Starheim fra FrP, sier Grande Røys.

Hvor stor sannsynlighet er det for at du blir valgt inn på Stortinget?
–Eg var inne som stortingsrepresentant i 2001-2005, så det er absolutt mogeleg å komme inn. Det handlar berre å om å kjempe for at SV skal gjere eit godt va, sier dama som både er stortingskandidat og statsråd.

Hva gjør du valgnatta?
–Følgjer spent med frå valvake i Sogn og Fjordane, avslutter Heidi Grande Røys.

Tags:

,

Mest lest

Arrangementer