Ukategorisert

Staten oppfordrer til eiendomsskatt

Fylkesmannen ba Stort kommune vurdere muligheten til å øke inntektene gjennom eiendomsskatt.

Eiendomsskatt er en skatt der kommunepolitikerne har frihet til å bestemme om det skal være eiendomsskatt eller ikke. Fylkesmannen ba Stord kommune om å innføre eiendomskatt. Heldigvis er Stord fortsatt en frisone for denne skatten som i utgangspunktet betyr husleie på eget hus for mange borgere.

Ifølge Bergens Tidende skrev Fylkesmannen følgende brev til Stord i vinter:
Kommunen har ikkje innført eigedomsskatt, korkje på verk og bruk eller på eigedomar elles i kommunen. Kommunen legg opp til svært høge investeringar og låneopptak i økonomiplanperioden. For å oppretthalde økonomisk handlefridom bør kommunen i større grad nytta sitt eige inntektsgrunnlag.. Indirekte ber Fylkesmannen kommunepolitikerne om å innføre eiendomsskatt, noe som betyr husleie på eget hus.

Kommunene i Hordaland og Sogn og Fjordane tok inn 1,2 milliarder kroner på eiendomsskatt i fjor. Det betyr at mange politikere valgte enkelt; skatt fremfor effektivisering av den kommunale driften.

Fylkesmannen er statens fremste representant i hvert fylke og skal arbeide for at Stortinget og regjeringens vedtak, mål og retningslinjer blir fulgt opp.

Mest lest

Arrangementer

  • Ingen arrangementer