Ukategorisert

Kandidaten. Idag: Peter Ørebech

Kandidaten er et kort intervju med en person som stiller opp som stortingskandidat.

Dagens gjest er ukjent for mange av Liberalerens lesere. Han heter Peter Ørebech, og kan smykke seg med tittelen professor. Ørebech er 2. kandidat for Senterpartiet i Troms.

Hva vil du gjøre med datalagringsdirektivet som stortingsrepresentant?
–Jeg vil påvise hvilke grunnleggende rettssikkerhetsgarantier som er nedfelt i norsk rett og som brytes dersom vi vedtar direktivet. Deretter vil jeg promotere standpunktet i organisasjoner som ønsker å lytte til meg. Det bør bli en folkestorm mot direktivet. Jeg kan tenke meg å fronte en underskriftsaksjon mot direktivet, sier Peter Ørebech.

Hvilke skatter vil du redusere eller avskaffe?
–Eiendomsskatten, som er usosial og uetisk. Formueskatt på arbeidende kapital, som virker som en hemsko for bedriftsutvikling i Norge. Arbeidsgiveravgiften som også er en hemsko for å få flest mulige i arbeid, sier en klar og tydelig senterpartipolitiker.

For eller imot den nye ekteskapsloven?
–Jeg er mot, fordi ekteskapet slik vi kjenner det historisk er mellom en kvinne og mann. Ekteskapet er en sterk institusjon som hegner om det samliv som sikrer menneskehetens videre beståen uten kunstige inngrep eller virkemidler. Andres samliv kan vernes slik at det gir de samme rettigheter og plikter som følger av ekteskapsloven. Dette samliv bør gis et annet navn, mener Ørebech.

Går du inn for kjønnsnøytral verneplikt?
–Nei, mitt standpunkt er at krig bør avskaffes som metode for konfliktløsning. Ingen bør ha verneplikt, verken kvinner eller menn. Dersom krig fortsatt skal kunne utkjempes bør det være mellom soldater som frivillig har valgt dette som yrke. Jeg mener også at den øverste militære sjef som gir ordre om kamphandlinger selv deltar fysisk i kampene. Hadde det skjedd ville krigen i Irak aldri blitt igangsatt, sier Ørebech.

Er det noen du heller ser innvalgt fremfor deg selv?
–Kronprins Haakon Magnus, svarer listekandidaten fra Troms.

Hvor stor sannsynlighet er det for at du blir valgt inn på Stortinget
–Den er liten, ifølge Ørebech.

Hva gjør du valgnatta?
–Jeg tar en pause i bakken, avslutter Peter Ørebech.

Tags:

,

Mest lest

Arrangementer

  • Ingen arrangementer