Ukategorisert

Politikerne skal ikke utjevne alle forskjellene

Kristin Halvorsen kom endelig med en uttalelse om fattigdom som Liberaleren kan stille seg bak. SV-lederen innrømte i partilederutspørringen hos NRK, at vi aldri vil oppleve at ingen følte seg fattige.

Ettersom menneskene er forskjellige, er følt fattigdom nødvendigvis nødt å variere mye. I Norge er det lite nød, men vi har debatter om følt fattigdom. Endelig innrømte SV-lederen at følt fattigdom er umulig å utrydde.

Liberaleren mener politikerne ikke skal og ikke kan utjevne alle forskjellene. Skribenten anbefaler artikkelen til redaktør Per Aage Pleym Christensen fra oktober 2005.

16 kommentarer
Inline Feedbacks
View all comments
Jeanine Horntvedt
12 years ago

Du skriver; «(…) I Norge er det lite nød, men vi har debatter om følt fattigdom (…)».
– Kan du utdype og underbygge denne påstanden?

Knut O. L?kka
Knut O. L?kka
12 years ago

Jeg skal f?rst fors?ke ? definere ordet «demokrati» p? en enkel m?te. Deretter skal jeg fors?ke ? forklare hvorfor definisjonen m? v?re slik. Til slutt skal jeg gi et eksempel p? hvorfor et demokrati skal fors?ke ? utjevne (redusere) forskjellene. Demokrati inneb?rer i grove trekk at flertallets valg har avgj?rende betydning – og det medf?rer et medansvar for mindretallets konsekvenser. Flertallet m? alts? v?re med og avhjelpe belastningene de p?f?rer mindretallet ved sine valg. Grunnen til at det m? v?re slik er hovedsakelig at flertallet gj?r s?kalt rasjonelle valg. Dvs. at de er seg selv n?rmest. N?r noen forsyner seg… Read more »

Pleym
Pleym
12 years ago

Jeanine, dukan jo lese min artikkel, som Solvik lenker til. Den omtaler følt fattigdom vs. nød. Den er fire år gammel, men virkeligheten har ikke endret seg så veldig mye her til lands.

Voodoo-king
Voodoo-king
12 years ago

Ta en hvilken som helst bolig i oslo, gjerne en leilighet på 40 kvadratmeter, en bolig av denne typen kan fort koste 1.7 millioner. Det er interesant å spørre seg, hvor lang tid vil det ta en person å bygge en leilighet av denne typen? personlig er jeg ingen ekspert på dette området men jeg vil bli svært overasket om 50 mann vil bruke særlig mye mer en ett år på å bygge 50 boliger av denne typen, altså tar det en person et år å bygge denne boligen. Hvor mye må en person tjene for å sitte igjen med… Read more »

Voodoo-king
Voodoo-king
12 years ago

Om en er fattig eller rik spiller ingen rolle i denne sammenhengen

Jeanine Horntvedt
12 years ago

Det har jeg nå gjort Pleym, og jeg må bare si at skamme seg!
Gå inn på Fattigdomshøringen 2009, og hvis du mener det samme eter å ha sett den, blir jeg kraftig forbannet! Mange mennesker leser deg, du har fått egen spalte i stor avis, og så setter du frem slike kunnskapsløse og stigmatiserende holdninger. Hva bygger du din «viten» på dette området på? Skuffende! Les også mine innlegg, spesielt denne;

«Er arbeidssøkere og trygdede arbeidssky, eller er de nektet grunnlovsfestede rettigheter»?

http://sommer17.wordpress.com/2009/08/19/er-arbeidss%C3%B8kere-og-trygdede-arbeidssky-eller-er-de-nektet-grunnlovsfestede-rettigheter/

Pleym
Pleym
12 years ago

Jeanine, det snakkes så mye om kjøpepress, om skadene ved reklame, om barn som føler seg fattige fordi de ikke får akkurat det samme som vennene. Lærere er blitt mer bevisste på ikke å be elevene skrive stil om hva de gjorde i sommerferien etc. Vi kan alle bidra til at kjøpepresset blir mindre, til at forståelsen for økonomiske sammenhenger blant den oppvoksende slekt blir bedre, til at miljøet ikke forurenses så mye, og ikke minst til at folks følelse av å være fattige ikke blir så sterk. Jeg har vært utenfor Norges grenser. Langt utenfor. Jeg har sett reell… Read more »

Jeanine Horntvedt
12 years ago

Det er absolutt ingenting i ditt tilsvar som tyder på at du har sett videoen eller lest det jeg skriver. Jeg forstår slett ikke ditt resonnement, det gir ingen mening for meg. Derfor ønsker jeg heller ikke å bruke tid på å besvare ditt spørsmål da jeg alt for mange ganger tidligere i avisdebatter har erfart den samme ørkesløse retorikk, som bevisst eller ubevisst går inn for å bagatellisere eller / og forvrenge essensen i faktaopplysninger ved å snakke seg bort med helt andre argumenter som ikke er reele for saken som sådan. Jeg skal ikke spekulere i dine personlige… Read more »

Pleym
Pleym
12 years ago

Takk for forsøket på diskreditere mine meninger totalt, Jeanine.

Jeg har delvis forsøkt å gi deg et ideologisk svar, som også bygger på erfaringer, og på systemkritikk av dagens velferdsstat.

De aller fleste bør stå på egne ben. Men da må de få lov til det, og oppmuntres til det. Ikke stakkarsliggjøres.

Jeg fastholder at hvis foreldre gir efter for barns ønske om å ha det samme av klær, leker og fritidsaktiviteter som «alle andre» så bidrar man til forbruksvekst, forurensning, og risikerer samtidig å leve over evne. Dette resulterer i hva mange definerer som fattigdom.

Jeanine Horntvedt
12 years ago

Jeg er ikke ute etter å diskreditere dine meninger, men kan heller ikke sitte rolig og se på den misinformasjon som settes ut om våre mindre bra stilte medmennesker her i dette landet. Dine meninger skal selvfølgelig du som alle andre ha rett til å ha, men du må huske at dine meninger i tillegg blir kringkastet til mange, da du er redaktør av denne siden og i Dagbladet. Det betyr at du har et ansvar som er overordnet det mange andre som er mindre profilerte har, i det at du bør være pålagt å ta en faktasjekk og et… Read more »

Hårek
Hårek
12 years ago

Må bare få gi min fulle støtte til redaktør Pleym her. Det er mye galt i NAV etc, men det største problemet i Norge er kravmentaliteten og offermentaliteten. Jeg blir pinlig berørt når det snakkes om «fattigdom» i dagens Norge.

Pleym
Pleym
12 years ago

Jeg takker Hårek for støtten. Jeanine: 1. Systemene for offentlig støtte som politikerne konstruerer kan skape ordninger som får folk til foretrekke trygd fremfor arbeid. Er det bra? 2. Trenger man hjelp i overgangsfaser i livet, skal man få det. Men arbeidsledighetstrygd, overgangsstønad og sosialhjelp skal og bør ikke være noen vei som leder ut i uføretrygd. Målet må være å få folk tilbake i arbeid, såfremt de kan arbeid – og til å ville stå på egne ben. 3. Kjøpepresset skaper følt fattigdom. Man må sette tæring efter næring. 4. Noen er ikke villig til å akseptere resultatet av… Read more »

Jeanine Horntvedt
12 years ago

Jeg kan fremdeles bare oppfordre deg til å se videoen og lese linken jeg satte inn til deg og kanskje fler hvis du ønsker. På det nåværende tidspunkt, er det allikevel ingenting som tyder på at dette vil skje.
Punktene du har satt opp, gjør meg fiolett av skam på dine vegne.

Voodoo-king
Voodoo-king
12 years ago

Det er guds vilje at noen er fattige mens andre er rike… St.Luke 19:26 For I say unto you, That unto every one which hath shall be given; and from him that hath not, even that he hath shall be taken away from him. But those mine enemies, which would not that I should reign over them, bring hither, and slay them before me. Ganske teit konklusjon fra denne dama i youtube linken egentlig Det er kun inntekt som bestemmer om noen er fattige eller ikke sier hun. Inntekt er EN side. Forbruk og prioritinger er den andre.. Det er… Read more »

Pleym
Pleym
12 years ago

Jeanine, du er hjertelig velkommen som gjesteskribent på Liberaleren, om dette temaet. Jeg tror det er behov for en konkretisering av dine synspunkter mer enn en stempling av mine.

Hårek
Hårek
12 years ago

Anbefaler Frank Rossaviks artikkel i Morrabla i dag: http://www.morgenbladet.no/apps/pbcs.dll/article?AID=2009215278459&NL=1

Og Jan Arild Snoen i Minerva:
http://www.minerva.as/?p=6781

Redaktør Nils August Andresen hadde forøvrig også en god leder om trygdeepidemien nylig:
http://www.minerva.as/?p=5800

Jeg oppfordrer også Jeanine til å skrive en artikkel på Liberaleren, slik redaktøren oppfordrer til:-)

Fra arkivet