Ukategorisert

Elevkonkurranse om sexkjøp

Hvis konkurransen ikke gir bedre resultat enn det forbudet mot kjøp av sex har gitt, er konkurransen å sløse med skattefinansierte penger.

På torsdag lanserte justisminister Knut Storberget en stil – og filmkonkurranse om prostitusjon, sexkjøp og menneskehandel. Konkurransen retter seg mot 3. klassingene på de videregående skolene, og konkurransen skal bidra til økt bevissthet om prostitusjon og menneskehandel.

Fokus på menneskehandel er positivt, fordi det er slaveri. De som stjeler liv, bør straffes hardt.

Prostitusjon og frivillige avtaler mellom ulike personer, er Liberaleren mye mer åpen for. Vi mener et hvert menneske har rett til å bestemme over egen kropp. Dersom noen ønsker å kjøpe eller å selge seksuelle tjenester, bør det være fritt frem så lenge det skjer frivillig mellom partene.

Skriv om ulempene
Det hadde vært tøft om mange elever vinklet filmene og stilene på bivirkningene forbudet har. Det er godt kjent at lover og forbud ikke fungerer. Menneskene tilpasser seg begrensningene og de som ønsker å få et behov dekket, omgår begrensningene. Forbudslinjen mot sexkjøp har vært en fiasko, og Liberaleren anbefaler elevene å skrive om politikernes mislykkede forsøk på å redusere avtalefriheten.

Og ja; vi tar gjerne imot gode stiler.

Mest lest

Arrangementer