Ukategorisert

Kandidaten. Idag: Inge Simon Thorbjørnsen

Kandidaten er et kort intervju med en person som stiller opp som stortingskandidat.

Dagens gjest heter Inge Simon Thorbjørnsen. Han er 2. kandidat for Det Liberale Folkepartiet i Oslo og Rogaland. Thorbjørnsen er fast leser av Liberaleren, og bruker kommentarspaltene med jevne mellomrom.

Inge Simon Thorbjørnsen har en blogg med det passende navnet Gullstandard.

Hva vil du gjøre med datalagringsdirektivet som stortingsrepresentant?
–Jeg vil stemme mot direktivet, såvel som alle andre EU-direktiv som innskrenker den personlige frihet. Vi er i liten grad bekymret for å
sette EØS-avtalen i fare, ettersom vi ønsker å erklære ensidig frihandel. Handelsavtaler er overflødige for et fritt samfunn, og er et tegn på blandingsøkonomi, sier Inge Simon Thorbjørnsen.

–Jeg er tilhenger av system som lar politiet og overvåkningstjenesten få innsyn i mistenktes kommunikasjonslogger, etter en rettslig kjennelse. Men dette er altså etter rettskjennelser, og ikke som et allment preventivt tiltak, sier Thorbjørnsen.

Skribenten får frysninger nedover ryggen; slik snakker en liberalist!

Hvilke skatter vil du redusere eller avskaffe?
–Alle, men først og fremst de som har til hensikt å omfordele velstand eller å påvirke folks adferd. DLF har programfestet en kraftig
senkning av alle skattesatser ned mot null, men til forskjell fra andre parti som lover skattelette går vi ikke inn for å legge om selve skattesystemet. En slik prosess er et blindspor og tar bort fokus fra det som er målet, nemlig en dramatisk senkning av skattenivået, sier Thorbjørnsen.

— Eiendomsskatt, formuesskatt, toppskatt og utbytteskatt er spesielt ondartede skatter som målbevisst rammer dem som har en ansvarlig og produktiv adferd, og jeg gleder meg særskilt til å redusere satsene til disse skattene. Bilavgifter, toll og særavgifter generelt er en annen skatteform som har til hensikt å endre folks adferd fra de gode, personlige valgene de ellers ville tatt til et dårligere og stussligere resultat. Vi i DLF er spesielt opptatt av at velstand er et moralsk gode, og vil med entusiasme senke all skatt på velstand, sier Thorbjørnsen..

Inge Simon Thorbjørnsen forteller at DLF vil stemme for enhver reell reduksjon av skattenivået.

For eller imot den nye ekteskapsloven?
–Ja. Jeg er tilhenger av en kjønnsnøytral ekteskapslov, sier Thorbjørnsen.

Går du inn for kjønnsnøytral verneplikt?
–Nei. Jeg er motstander av enhver form for verneplikt, enten det dreier seg om militærtjeneste eller andre former for «community service». Jeg er sterk tilhenger av en kraftig forsvarsevne, og ønsker å legge opp til et sterkt forsvar, der profesjonelle og frivillige deltidsmanskaper får tilgang til god og relevant opplæring i militære disipliner. Forsvarets oppgave er ikke å drive veldedighet, hverken her hjemme eller i utlandet, sier Thorbjørnsen.

Er det noen du heller ser innvalgt fremfor deg selv?
–Ja. Jeg ser gjerne at Vegard Martinsen og Onar Åm blir innvalgt for DLF, sier Thorbjørnsen.

Hvor stor sannsynlighet er det for at du blir valgt inn på Stortinget?
–I dagens klima, der folk flest anser gratis skolemat som en
rettighet, er jeg sant å si ikke så engstelig for å bli valgt inn.
Våre ideer er ennå langt fra hverdagskost, og før vi vinner valget må de allmenne holdningene endre seg. Det er et langsiktig arbeid, og vårt engasjement i valgene har dette for øye. Vi er mer opptatt å spre de rendyrkede liberalistiske ideene, enn en kortsiktig gevinst i valget, sier Thorbjørnsen.
Han legger til at Liberalerens lesere aldri vil få se at DLF synes norske reguleringer er helt OK, eller at skattene allikevel ikke bør senkes akkurat i denne perioden slik som de andre partiene kommer med en del ganger i løpet av en valgperiode.

Hva gjør du valgnatta?
Da skifter jeg bleier på min nyfødte datter, og ser på TV innimellom når gråte/sove/spise-syklusen tillater det, sier den liberalistiske pappaen.

Tags:

,

Mest lest

Arrangementer

  • Ingen arrangementer