Ukategorisert

Valgoppslutning som i 2005

Ingen tyder på at det er mye større interesse for årets stortingsvalg sammenlignet med valget i 2005.

Print ErgoGroup og Indra har ansvaret med å lage oversikt over antall forhåndsstemmer. I dag slapp Kommunal- og regionaldepartementet det siste tallet. 342 653 borgere har forhåndsstemt.

Det ble ikke ført statistikk over forhåndsstemmer foran stortingsvalget i 2005, men for fire år siden kom det inn 473 000 forhåndsstemmer. Det betyr at valgoppslutningen i år ikke blir mye større enn det som var tilfellet i 2005, hvis en skal ta statistikken på alvor.

Den siste dagen for å avgi forhåndsstemme er fredag 11. september.

Spenning er ikke nok
Mange regner årets valg som spennende, og det er stort fokus på regjeringsspørsmålet. Spenning er tydeligvis ikke nok for velgerne, ettersom antall forhåndsstemmer sannsynligvis ligger på omtrent samme nivå som for fire år siden.

Partiene og politikerne må gå i seg selv, og resultatet av selvransakelsen bør bli større forskjeller mellom partiene. Når noen titallsmilliarder kroner er forskjellen mellom Arbeiderpartiet og Fremskrittspartiet i økonomisk politikk, da blir det vanskelig å tenne borgerne på valg selv om regjeringsspørsmålet fortsatt gir en viss spenning i valgkampen.

Fremmøteprosenten for fire år siden var i overkant av 77 prosent.

Tags:

,

Mest lest

Arrangementer