Ukategorisert

Anarki i trafikken – svært vellykket

Lover og regler fratar borgerne evnen til å ta ansvar. Trafikkregler er en ulempe!

trafikkskilterikkebraDet første oppslaget om at anarki i trafikken var vellykket, ble slått opp hos Dagbladet i 2006. Vennlige tegn, nikk med hodet og øyekontakt skulle erstatte forbud, påbud og skilt, ifølge oppslaget som ble publisert i november 2006.

Søndag kveld fokuserte TV2 på ulykkesstatistikken på veiene i Drachten i Nederland. Det har blitt færre trafikkulykker i byen, og det har lokalpolitikerne klart gjennom å fjerne reguleringer i byens største kryss.

–Vi ønsket å appellere til den sosiale atferden, folks egen atferd og ansvarsfølelse, sier Nieske Ketelaar, byrådsmedlem i Drachten, ifølge TV2.

Frihet = suksess!

6 kommentarer
Inline Feedbacks
View all comments
Konrad
12 years ago

Dette er jo helt dogmatisk og ensporet.

Konrad
12 years ago

Tull og tøys. Skal det bli valgfritt å kjøre på høyre eller venstre side av veien? Skal det være valgfrie fartsgrenser? Det er en villfaren, fix ide at samfunn uten offentlige reguleringer vil fungere. Les Adam Smith en gang til.

Joar R. Rasmussen
Joar R. Rasmussen
12 years ago

Synes det er litt meningsløst i å henge seg opp i at mye regler = trygghet og lite regler = fare.
Motsatt er det heller ikke. For det første så er det kvaliteten og ikke mengden regulering som teller, for det andre kan både over-, og underregulering resultere i dårligere resultater.
Det som gjorde innslaget til TV2 nyhetsverdig, var vel at det utfordret den populære oppfatningen om at overregulering er tryggere enn underregulering.

PelsJakob
PelsJakob
12 years ago

Det interessante her, er at forskningen på dette «trafikksamfunnet» viser at folk er grunnleggende gode mennesker, og viser dette når de får muligheten til å velge selv. Når de derimot fratas valgfriheten, blir de hensynsløse egoister. Hvorfor skulle dette være annerledes for samfunnet som sådan?

Fra arkivet