Ukategorisert

Anarki i trafikken – svært vellykket

Lover og regler fratar borgerne evnen til å ta ansvar. Trafikkregler er en ulempe!

trafikkskilterikkebraDet første oppslaget om at anarki i trafikken var vellykket, ble slått opp hos Dagbladet i 2006. Vennlige tegn, nikk med hodet og øyekontakt skulle erstatte forbud, påbud og skilt, ifølge oppslaget som ble publisert i november 2006.

Søndag kveld fokuserte TV2 på ulykkesstatistikken på veiene i Drachten i Nederland. Det har blitt færre trafikkulykker i byen, og det har lokalpolitikerne klart gjennom å fjerne reguleringer i byens største kryss.

–Vi ønsket å appellere til den sosiale atferden, folks egen atferd og ansvarsfølelse, sier Nieske Ketelaar, byrådsmedlem i Drachten, ifølge TV2.

Frihet = suksess!

Mest lest

Arrangementer