Ukategorisert

Anarki i trafikken – svært vellykket

Lover og regler fratar borgerne evnen til å ta ansvar. Trafikkregler er en ulempe!

trafikkskilterikkebraDet første oppslaget om at anarki i trafikken var vellykket, ble slått opp hos Dagbladet i 2006. Vennlige tegn, nikk med hodet og øyekontakt skulle erstatte forbud, påbud og skilt, ifølge oppslaget som ble publisert i november 2006.

Søndag kveld fokuserte TV2 på ulykkesstatistikken på veiene i Drachten i Nederland. Det har blitt færre trafikkulykker i byen, og det har lokalpolitikerne klart gjennom å fjerne reguleringer i byens største kryss.

–Vi ønsket å appellere til den sosiale atferden, folks egen atferd og ansvarsfølelse, sier Nieske Ketelaar, byrådsmedlem i Drachten, ifølge TV2.

Frihet = suksess!

Fra arkivet

Arrangementer

 • Liberal Aften (Liberalistene Oslo)
  • 27/09/2022
  • Oslo
 • Mont Pelerin Society - Oslo 2022
  • 04/10/2022 - 08/10/2022
  • Oslo
 • LibertyCon 2022
  • 14/10/2022 - 15/10/2022
  • Miami