Ukategorisert

Kandidaten. Idag: Karine Lien Skaret

Kandidaten er et kort intervju med en person som stiller opp som stortingskandidat.

Karine L. Skaret, 4. kandidat for Hedemark FrP. (Foto: Fpu.no)
Karine L. Skaret, 4. kandidat for Hedemark FrP. (Foto: Fpu.no)
Dagens gjest i Kandidaten heter Karine Lien Skaret, 4. kandidat for Hedmark FrP. Hun er, ifølge rapportene fra indre hold i Fremskrittspartiet, et stort politisk talent. Hun er leder i Hedmark FpU.

Hun holdt en morsom tale på årets landsmøte, og talen er tilgjengelig på nettstedet YouTube.com.

Hva vil du gjøre med datalagringsdirektivet som stortingsrepresentant?
–FrP vil jobbe mot å innføre datalagringsdirektivet fordi vi mener at personvern veier tyngst i denne saken, sier Karine Lien Skaret.

Hvilke skatter vil du redusere eller avskaffe?
–FrP ønsker generelt sett et lavere skattenivå og lavere avgifter. FrP ønsker å fjerne blant annet arbeidsgiveravgift på lærlinger og formueskatten, sier Skaret.

For eller imot den nye ekteskapsloven?
–FrP ønsker å evaluere den nye ekteskapsloven, av hensynet til barna. Den nye loven endret blant annet adopsjonsloven som gjør at homofile nå kan adoptere. Vi vet ikke hvilke følger dette vil ha for adoptivbarna og derfor ønsker vi å avvente situasjonen på akkurat dette punktet, sier Skaret.

Går du inn for kjønnsnøytral verneplikt?
–FrP er for kjønnsnøytral sesjon. Slik det er i dag. Det skal være frivillig for jenter å ha førstegangstjeneste, men alle skal få en innkalling til sesjonen, sier Skaret.

Er det noen du heller ser innvalgt fremfor deg selv?
–Jeg vil jobbe for at FrP får så mange kandidater inn på Stortinget som mulig.. Vi ligger an til å få inn 2 fra Hedmark så jeg vil helt klart jobbe for at 2. kandidat Lars Joakim Hanssen kommer inn, sier Skaret.

Hvor stor sannsynlighet er det for at du blir valgt inn på Stortinget?
–På målingene ligger vi an til å gjøre et godt valg i Hedmark. Vi har èn plass i dag, og kjemper for å få inn enda flere mandater. Jeg står på 4.plass, og gleder meg til å se resultatet, sier Skaret.

Hva gjør du valgnatta?
–Jeg kommer mest sannsynlig til å være på valgvake i Elverum og følge med på resultatet sammen med partifeller, sier Skaret.

Liberaleren vil presentere en ny kandidat tirsdag morgen.

Tags:

,

Mest lest

Arrangementer