Ukategorisert

Kulturskoleløftet = spytt i havet

Regjeringen vil i 2010 gi 40 millioner kroner til noe kunnskapsminister Bård Vegar Solhjell kaller for begynnelsen på et kulturskoleløft, ifølge SV.no.

Bård Vegar Solhjell vil satse mer penger på enkelte kulturtilbydere. (Foto: Stig Weston)
Bård Vegar Solhjell vil satse mer penger på enkelte kulturtilbydere. (Foto: Stig Weston)
–Dette er starten på en storstilt satsing på kulturskolen, dersom den rødgrønne regjeringen får fortsette. Flere skal få utvikle sine talenter og få gode opplevelser med kunst og kultur. I skolen skal kunst og kultur både ha en sentral plass som fag og kunnskapsområder, samtidig som det bidrar til variasjon og motiverende arbeidsmåter, sier Bård Vegar Solhjell til SVs nettsted.

For lokalpolitikere, som har ansvaret med å drive dagens lovpålagte kulturskoletilbud, er bevilgningen som spytt i havet å regne. 40 millioner kroner vil verken bety mer eller mindre for kulturskoleelevene.

Kommuner bruker mye penger på kulturskolen
Selv om kulturskole er en lovpålagt oppgave, har sentrale myndigheter gitt kommunene stor frihet i hvordan tilbudet kan organiseres. Det er i kommunesektoren flere ulike modeller, men felles for mange av kommunene er betydelige nettodriftsutgifter på tilbudet.

Ifølge KOSTRA-tallene til Statistisk sentralbyrå, bruker mange kommuner millioner av kroner på kulturskoletilbudet. Namsos kommune, for å bruke ett eksempel, hadde en nettoutgift på 4,5 millioner kroner i 2008.

Det blir ikke et kulturskoleløft med slike bevilgninger som regjeringen legger opp til, og bra er det.

Ja til kultur
Liberaleren har ikke noe imot kultur, uten at skribenten vil definere hva som er et godt kulturtilbud. Det vil variere mellom hvert enkelt individ.

Vi ønsker at barn og voksne som ønsker å gå på en kulturskole, får lov å lære ulike ytringsformer hos tilbydere som ikke har statlig tilknytning. Vi ønsker at brukerne betaler, og finner aktører som tilbyr tjenesten. Det kan være alt fra profesjonelle pianolærere til skolekorps og idrettslag. Uten politisk styring og uten skattefinansiert finansiering får alle aktørene like konkurransevilkår.

Vårt forslag er bedre enn forslaget til kunnskapsministeren. Vi ønsker ikke et luftslott, og kulturskoletilbudet kan privatiseres dersom det er politisk vilje på Stortinget og i kommunene.

Mest lest

Arrangementer