Ukategorisert

Partiene lever av skattefinansierte penger

I mellomvalgåret 2008 fikk de politiske partiene 72 prosent av inntektene i form av offentlig støtte, viser tall fra Statistisk sentralbyrå.

Den offentlige støtten utgjorde klart størst andel av inntektene for Fremskrittspartiet, mens Høyre hadde den laveste andelen støtte, viser tallene fra SSB.

Det er i stor grad skattebetalerne som betaler tusenlappene som partiene bruker.
Det er i stor grad skattebetalerne som betaler tusenlappene som partiene bruker.

Det er altså skattebetalerne som i stor grad finansierer aktivitetene til de politiske partiene. Det betyr at borgere som misliker politikk og politikere, blir tvungen til å finansiere den politiske aktiviteten gjennom skatter og avgifter. Skattefinansierte ordninger er urettferdighet satt i system!

Den offentlige støtten kom hovedsakelig i form av partistøtte fra staten. For kommune- og fylkespartiene ble partistøtten for 2008 beregnet ut fra lokalvalgresultatet i 2007. Tilsvarende ble støtten for partienes hovedorganisasjoner utmålt på grunnlag av oppslutningen ved stortingsvalget i 2005.

Ettersom valgresultatene danner grunnlaget for de økonomiske overføringene, er det de største partiene som kommer best ut av ordningene som politikerne har vedtatt.

Mest lest

Arrangementer