Ukategorisert

448 organisasjoner mister lotterigodkjenningen

I Norge må organisasjoner ha statlig godkjenning for å kunne tjene penger på lotteri. I år vil 448 organisasjoner miste tillatelsen fra Lotteri- og stiftelsestilsynet.

Årsaken til at mange organisasjoner mister sin tillatelse til å arrangere lotteri, er at regnskapsrapportene for 2008 ikke er sendt inn til Lotteri- og stiftelsestilsynet For å være en lotteriverdig organisasjon, er det en rekke statlige krav som organisasjonene må følge.

En hemsko
Organisasjonene i Norge har dårlige rammevilkår, fordi politikerne har vedtatt et strengt lovverk og en del kontrollordninger som gjør driften av organisasjonene vanskeligere enn den trenger å være. Lov om lotteri, også kjent som lotteriloven, begrenser friheten til organisasjonene i svært stor grad når det gjelder inntektsbringende aktiviteter. Også på lotteri og spill bør det være fri konkurranse mellom aktørene, og useriøse aktører vil ha problem med å overleve i en tøff konkurranse om kundene.

Mest lest

Arrangementer