Ukategorisert

Elevene er ikke klare for liberalisme

Det Liberale Folkepartiet fikk dårligere oppslutning enn forventet. Deler av det liberalistiske miljøet hadde høye forventninger til DLF ved årets skolevalg.

Mens aviser, nettaviser, radiokanaler og fjernsynskanaler fokuserer på de tradisjonelle partiene etter skolevalget, valgte Liberaleren tallene til Det Liberale Folkepartiet. Norsk samfunnsvitenskapelig datatjeneste AS var nasjonal arrangør, mens Utdanningsdirektoratet hadde det overordnede ansvaret for skolevalget 2009.

Landsoversikten viser at DLF fikk 0,2 prosent oppslutning, eller 247 stemmer. Partiet stilte til valg i Oslo, Rogaland og Hedmark.

I Oslo ble det 0,4 prosent i oppslutning, altså 51 stemmer. I Rogaland fikk partiet 172 stemmer, noe som ga 1,5 prosent oppslutning. I Hedmark ble det 24 stemmer, eller 0,5 prosent på valgspråket.

Skolevalgresultatet viser at elevene ikke er klare eller ikke ønsker et samfunn med betydelig frihet og mange valgmuligheter. De ønsker å forbli klienter i velferdsstaten.

Vanebo jubler
Arbeiderpartiet endte på 23,8 prosent, mens Fremskrittspartiet oppnådde 23,7 prosent, begge hadde en fremgang på 2,6 prosentpoeng i forhold til skolevalget i 2007. Det betyr at FpU-leder Ove Vanebo jubler etter skolevalget 2009.

Også Høyre og Venstre gjorde et godt valg med henholdsvis 16,3 prosent og 6,0 prosent av stemmene.

9 kommentarer
Inline Feedbacks
View all comments
Rune
12 years ago

Synes vel det virker vel klissete å hevde at skolevalgresultatet viser at elevene ikke er klare eller ikke ønsker et samfunn med betydelig frihet og mange valgmuligheter.

Hvorfor skal elevene velge et marginalt parti uten gjennomslagskraft, når frihetshungrige ungdommer har andre muligheter (partivalg) der man lettere kan få gjennomslag for sine ideer (Venstre, Høyre, FrP)?

Erik Sandal
Erik Sandal
12 years ago

Solviks kommentar om at landets elever aspirerer til klientstatus i velferdstaten er høyst betimelig og korrekt. Men hva annet kan man vente av x-antall år i den sosialistiske enhetsskolen? Hensikten med den nuværende skolemodell er jo å samle alle på ett sted og så hamre den «rette» lære inn i hodet på de umelende. Liberalister har alltid vært få her i landet og slik vil det forbli, om ikke i all evighet, så i hverfall i overskuelig fremtid. Partiene fra Rødt til Høyre er kun opptatt av å klamre seg til den bestående orden, de er konservative i ordets fulle… Read more »

Onar Åm
12 years ago

Jeg må få lov til å påpeke at oppslutningen til DLF i Rogaland overgikk all forventning. Vi ble faktisk nesten like store som Rødt i fylket, og i de skolene hvor jeg stilte til debatt (jeg var eneste debattant med unntak av én skole) fikk DLF i gjennomsnitt over 3% oppslutning. Dette synes jeg faktisk er veldig bra. Enda bedre synes jeg at i de skolene hvor DLF *ikke* stilte med debattant i Rogaland fikk partiet i snitt 0,5% oppslutning. Dette vitner om at DLF har klart å nå ut med budskapet sitt og at vi kan klare å nå… Read more »

Epp
Epp
12 years ago

Dette synes jeg også er en svært negativ fremstilling. 1,5 % i Rogaland gir meget god grunn til optimisme foran valget på mandag, og 500 stemmer til DLF bør absolutt være innen rekkevidde. Husk også på at 500 stemmer kun utgjør ca. 0,2 % av stemmene. Med lister i samtlige fylker om fire år, vil mulighetene for å få oppmerksomhet i media være langt større enn ved dette valget, og forhåpentligvis kan DLF gjøre et meget godt valg om fire år.

Rune Ulfsnes
Rune Ulfsnes
12 years ago

DLF er liberalistisk kun i navnet,for maken til anarkist/facist-lefling i politisk innhold er det ingen andre som kan stille opp med.Det kan være at våre barn faktisk gjennomskuer fanteriet for hva det er.

Gullstandard
12 years ago

Make up your mind, Rune. ENTEN er man anarkist ELLER så er man facist. Det er motsetninger. Det er såvel anarkister som facister enige om .

Men ellers ville det være interessant å vite hvilke elementer ved oss (DLF) som er anarkistisk ELLER facistisk. Det hele ble litt uklart for meg, desverre…

Rune Ulfsnes
Rune Ulfsnes
12 years ago

Det er ikke jeg som må bestemme meg,det er det «DLF» som må gjøre!!

Historiker
Historiker
12 years ago

Rune Ulfsnes synes det er behagelig ikke å argumentere for sitt syn, da slipper han motargumenter.

Leirbag
Leirbag
12 years ago

«DLF er liberalistisk kun i navnet,for maken til anarkist/facist-lefling i politisk innhold er det ingen andre som kan stille opp med.» Kan Rune Ulfsnes vennligst komme med hans definisjoner på hva anarkisme og fascisme er? Slik jeg oppfatter det er det personer som ikke vet hva anarkisme er som har altfor lett å slenge rundt seg med begrepet anarkisme. Anarkisme er ikke det samme som lovløshet, iallefall ikke slik de fleste anarkister definerer det. Og fascisme? Jeg beklager, men om du mener at DLF står for fascisme så burde du enten lese DLF’s partiprogram en gang til. Eventuelt burde du… Read more »

Fra arkivet