Ukategorisert

Fredspolitikk: SV og MDG er best

Det er SV og Miljøpartiet De Grønne som oppnår best resultat i Fredspolitisk Regnskap 2009, en undersøkelse som er utarbeidet av Norges Fredsråd.

Regnskapet består av 10 fredspolitiske indikatorer, fra verneplikt til støtte til fredsbevegelsen. Ni av partiene ble vurdert, og SV og Miljøpartiet De Grønne kommer best ut i undersøkelsen.

Fremskrittspartiet og Høyre gjør det dårlig i regnskapet, til tross for at partiene har mange liberalister i medlemsmassen.

3 kommentarer
Inline Feedbacks
View all comments
Gullstandard
12 years ago

Stikkordet her er vel Norges «fredsråd», en organisasjon som mener at fred oppnås ved å opptre som Chamberlain i -38 (Britain and France had to choose between war and dishonour. They chose dishonour. They will have war.)

Det er jo ikke slik at inngå dialog med enhver agressor skaper fred, tvert om så skaper det fler agressorer.

Per Aage Pleym Christensen
Editor
12 years ago

På den annen side er det ikke sikkert at masseproduksjon av krigsmateriell er den beste måten å skape fred på.

Ei heller å fortelle at alle som står under et flagg er klare til drepe deg og familien din fordi de står under akkurat det flagget.

Gullstandard
12 years ago

Nei. Det er jo ikke det. Men på den tredje side er det nokså sikkert at det er et gode å stå opp mot bøllene, såvel i skolegården som på slagmarken.

Krig er ikke noe som fredelige mennesker ønsker eller velger. Men når den først er der, er det best at de fredeligste går ut av kampen som seierherrer.

Fra arkivet