Notiser

Oslofolk betaler regningen

Senterpartiet påstår at byene tapper distriktene, men i 2007 overførte Oslos innbyggere 24 milliarder kroner til resten av landet via statsbudsjettet. Se det detaljerte regnestykket som Jan Arild Snoen har satt opp i Minerva.

Snoen er en liberalist og er medlem av Høyre.

4 kommentarer
Inline Feedbacks
View all comments
Konrad
12 years ago

Snoen skriver: “Dette er rimelig fordi norsk forvaltning av oljeressursene bygger på at den ekstra store avkastningen som denne virksomheten gir (grunnrenten) tilhører hele det norske folk. Den ledes derfor til statskassen gjennom spesielle skatter og avgifter som er langt høyere enn for annen næringsvirksomhet. Det ville være feil å la disse inntektene tilflyte for eksempel bykassen i Stavanger eller Bergen.” Det er på sett og vis riktig, men forutsetningen er banal. Landegrensene er som kjent nokså tilfeldige (det bør liberalere være godt kjent med). Dersom “Norge” bare var Vestlandet og kysten nordover (kjerneområdet i det historiske Norge), ville ikke… Read more »

Jaja
Jaja
12 years ago

Tja, Minerva er vel ikke akkurat en upartisk kilde så tallene derfra må vurderes kritisk. Jeg reagerer på at det ikke er skilt mellom borgere og bedrifter men at det ser ut som om alt er slått sammen i en pott. Det er et faktum at mange store firma har hovedkontor i Oslo men at verdiskapningen skjer ute i det store land. Skatteinntektene går dermed til Oslo. Så var det dette med statsansatte. At de bedriver tjenester for hele landet virker for meg som et noe tynt argument for å inntektsberegne dette til Oslo. Lønnsnivået i Oslo er mye høyere… Read more »

Jan Arild Snoen
12 years ago

Jeg anbefaler Jaja å lese artikkelen litt bedre før han kritiserer den, inkludert notene. Da vil han finne svar på alle sine innvendinger.

Jeg har f.eks. tatt hensyn til hovedkontor-argumentet, Holmenkollen betales hovedsakelig av Oslo selv, Operaen er med i regnestykket til Oslos disfavør, store deler av samferdselsutbyggingen i Oslo betales av Oslo-folk selv gjennom Oslo-pakke III osv.

Jaja
Jaja
12 years ago

Jasså, jeg så ingen beregning på dette, bare at du avviste slike argumenter. Kan du henvise en enkel sjel som meg som tydeligvis har problemer med å lese teksten.

Hvis du vil snakke om samferdsel og bompenger så foreslår jeg at du tar en tur til Møre og Romsdal for å titte på aktive bommer og ferger.

Fra arkivet