Ukategorisert

Kandidaten. Idag: Hanna E. Marcussen

Kandidaten er et kort intervju med en person som stiller opp som stortingskandidat.

Dagens gjest heter Hanna Elise Marcussen, 1. kandidat for Miljøpartiet De Grønne i Oslo. Hun er pressetalsmann for partiet, og har egen blogg.

Hva vil du gjøre med datalagringsdirektivet som stortingsrepresentant?
–Jeg vil bruke reservasjonsretten og si høyt og tydelig nei, sier Hanna E. Marcussen.

Hvilke skatter vil du redusere eller avskaffe?
–Jeg vil gå inn for er minstefradrag på 3 G i inntektsskatt og 30 G i formueskatt, fjerne merverdiavgiften på miljøvennlige og rettferdige varer, og avskaffe arbeidsgiveravgiften, sier Marcussen.

For eller imot den nye ekteskapsloven?
–For, folk må selv få lov til å bestemme hvem de gifter seg med, sier Marcussen.

Går du inn for kjønnsnøytral verneplikt?
–Så lenge vi har verneplikt, bør den være kjønnsnøytral. Imidlertid ønsker Miljøpartiet De Grønne heller en bred og kontinuerlig opplæring og beredskap av befolkningen i sivile forsvarsmetoder som ikkesamarbeid og direkte ikkevoldsaksjon, kombinert med militært heimevern, sier Marcussen.

Er det noen du heller ser innvalgt fremfor deg selv?
–Jeg skulle gjerne ha sett Arne Næss innvalgt før han gikk bort, sier Marcussen.

Hvor stor sannsynlighet er det for at du blir valgt inn på Stortinget?
–Den er stor dersom media velger å slippe til et ekte grønt parti, sier Marcussen.

Hva gjør du valgnatta?
–Jeg deltar på valgvake sammen med resten av fylkeslaget i Oslo, sier Hanna E. Marcussen.

Liberaleren presenterer den siste kandidaten i denne serien fredag morgen.

Tags:

,

Mest lest

Arrangementer

  • Ingen arrangementer