Ukategorisert

Skattefinansiert velferd – uansett regjering

Skattefinansierte bevilgninger til offentlig velferd har steget under alle regjeringene, ifølge en ny rapport som Civita har publisert.

Rapporten viser at alle partiene som har sittet i en regjering, står for en sosialdemokratisk politikk med en voldsom satsing på skattefinansiert velferd. Jens Stoltenberg kaller ofte politikken for den nordiske modellen, en modell som har stor oppslutning i Stortinget.

Fremskrittspartiet er det eneste partiet på Stortinget som ikke har deltatt i et regjeringssamarbeid.

Lite frihet
Skattenivået definerer hvor mye politikerne skal bestemme over borgerne, og uansett regjering har politikerne hatt for mye makt over borgerne.

Skattenivået definerer hvor omfattende staten skal være. Det er de skattefinansierte velferdsordningene som i stor grad fastsetter skattenivået.

Mest lest

Arrangementer