Ukategorisert

Giske – Ladbrokes 1-0

Trond Giske har fått hjelp av EF-domstolen, som har avsagt en dom som sier at portugisiske myndigheter ikke handler i strid med EU-retten når de forbyr pengespillselskapet Bwin å tilby sine tjenester i Portugal via internett.

Det betyr at regjeringen og Trond Giske har gode kort på hånden i den pågående rettstvisten med spilleselskapet Ladbrokes. Sakene ligner på hverandre. Både Portugal og Norge ønsker et regulert marked med konsesjoner. I Norge har som kjent Norsk Tipping monopol og Trond Giske ønsker pengene borgerne spiller for, selv om monopolordningen gir en voldsom handelslekkasje blant annet på internett.

En del av rettsgrunnlaget
Ladbrokes hevder Norge bryter EØS-avtalen når de nekter selskapet tillatelse til å tilby pengespill i Norge. Den ferske dommen fra EF-domstolen vil bli en naturlig del av rettsgrunnlaget når Borgarting lagmannsrett skal ta stilling til søksmålet fra Ladbrokes. Hovedforhandlingen for lagmannsretten begynner tirsdag 15. september 2009, skriver Kultur- og kirkedepartementet i en pressemelding.

Mest lest

Arrangementer