Ukategorisert

Verdiliberal mobilisering!

De er nesten ikke synlige i riksmedia, men kristenfolket mobiliserer mot den rødgrønne regjeringens verdiliberale politikk. Kristenfolket glemmer at også høyresiden er verdiliberale. Mobiliseringen rundt KrF og FrP må møtes med en motmobilisering rundt de liberale partiene på høyresiden.
.

Det er ikke uvanlig at begge hovedfløyer i norsk politikk er delt om viktige spørsmål, det være seg EU-saken, oljeboring utenfor Lofoten og Vesterålen, men det gjelder også i verdispørsmål.

Verdispørsmål handler om det immaterielle. Om livssyn. Kristenfolket, inkludert KrF, uttaler seg om verdier som om vi som er liberale ikke har noen verdier overhodet. Skulle man tro Høybråten og co er vi liberalere egentlig nihilister som mener det er fritt frem for alt. Dette er naturligvis galt.

For meg og alle andre med liberale standpunkter i verdispørsmål ligger det et gjennomtenkt og velbegrunnet grunnsyn i bunn som basis for standpunktene i enkeltsaker.

Når jeg er for skille av kirke og stat er det fordi jeg mener staten ikke skal foretrekke en religion og et kirkesamfunn fremfor andre.

Når jeg er mot kristen formålsparagraf i skoler og barnehaver er det fordi jeg mener staten ikke skal foretrekke en religion og et kirkesamfunn fremfor andre.

Når jeg er mot at staten skal regulere folks samliv er det forid jeg mener staten ikke har noe med å regulere hvordan folk lever sammen, og gi særfordeler til noen samlivsformer foran andre.

Når jeg er for en legningsnøytral ekteskapslov er det fordi det er det primære og prinsipielle standpunktet ikke har flertall og ikke har utsikter til å få det (se avsnittet over).

Jeg er for et flerkulturelt samfunn fordi jeg mener hverken samfunnet eller vi mennesker er en statisk størrelse. Og fordi jeg mener sivilisasjon, toleranse og åpenhet ikke er noe én trosretning har monopol på. At religion misbrukes av maktmennesker for å kontrollere andre individers liv og levesett er dessverre like vanlig som at statsmakten brukes for samme formål. Dessverre ser det ut til at under mye av innvandringsmotstanden her til lands lurer en kristenfundert intoleranse mot andre religioner. Jeg ønsker å frigjøre samfunnet fra religiøs dominans over det offentlige rom, den offentlige debatt og over statsmaktens lovverk. Punktum.

Når jeg er for at homofile og lesbiske skal kunne vurderes som adoptivforeldre på lik linje med heterofile og enslige er det fordi jeg ikke tror at omsorgs- og oppdragerevne er avhengig av seksuell legning.

Det finnes verdikonservative i den rødgrønne regjeringen; Senterpartiet. Den rødgrønne regjeringen ønsker generelt en stram innvandringspolitikk.

Den ikke-sosialistiske opposisjonen er todelt; de verdikonservative for ikke å si reaksjonære finnes i FrP og KrF. I FrP finnes det også folk med verdiliberale standpunkter, men de er dessverre usynlige. Det er synd, for dette er saker og standpunkter det ikke burde kompromisses på overhodet.

De verdiliberale på høyresiden finnes i Venstre og Høyre. Ser vi på meningsmålingene leder de to verdikonservative partiene såvidt over de to verdiliberale.

Så todelt som høyresiden er i verdispørsmål er det ingen grunn til at Kristenfolket skal kunne ta en seier for opposisjonen til inntekt for kristenkonservative standpunkter.

Det er kun et flertall for FrP, KrF og SP som vil bety en mer kristenkonservativ politikk i Norge.

Er du verdiliberal men ikke føler deg hjemme på venstresiden i politikken kan du trygt stemme Venstre eller Høyre.

Mest lest

Arrangementer