Ukategorisert

NRK prøver å kuppe kirkevalget

En NRK-redaksjon ønsker å påvirke kirkevalget, og går langt for å få medlemmene i kirka til å stemme på homoekteskapsvennlige kandidater.

Det er Banden som har publisert en oversikt over politikere som ønsker at homofile skal få gifte seg i kirka.

Liberaleren er en homovennlig redaksjon. Vi har forsvart den nye ekteskapsloven, selv om vi i utgangspunktet ikke ønsker statlige reguleringer av samliv. Vi har likevel ikke sansen for statlig kampanjejournalistikk, og journalistisk er NRK-oppslaget i Banden ”bånn i bøtta”.

NRK er skattefinansiert gjennom lisensordningen. Det betyr at også de konservative kirkemedlemmene må støtte institusjonen gjennom skatt. På grunn av statlig eierskap og finansieringsordningen bør NRK holde seg for god til å påvirke valg, også årets kirkevalg. Det er ikke formildende at Banden er en del av NRKs ungdomssatsing i Petre.

Mest lest

Arrangementer