Ukategorisert

Stort forbruk av heroin i Norge

SIRUS, Statens institutt for rusmiddelforskning, anslår at forbruket av heroin i Norge er 1 500 kilo i året.

For første gang er det gjort beregninger av hvor stort forbruket av heroin er i Norge i løpet av et år. Det årlige forbruket anslås til om lag 1500 kilo.

SIRUS-forskerne Anne Line Bretteville-Jensen og Ellen J. Amundsen har gjort beregningene på oppdrag av Toll- og avgiftsdirektoratet.

For å kunne beregne det samlete forbruket av heroin må man beregne antall brukere og mengde heroin de bruker i løpet av et år. Heroinbrukerne er delt inn i tre grupper: problembrukere, sporadiske brukere og eksperimentbrukere, ifølge nettstedet til SIRUS.

8 million brukerdoser
1 500 kilo heroin tilsvarer om lag 8 millioner brukerdoser, og det betyr at det er et stort forbruk av heroin i lille-Norge. Det betyr enorm fortjeneste for bakmennene som sørger for at stoffet blir smuglet inn i Norge.

Politikere som forsvarer forbudslinjen av narkotika, er de beste vennene til bakmennene som håver inn millioner av kroner på nordmenns forbruk av heroin.

Ved stortingsvalget stemte veldig mange borgere for en politikk som gjør bakmennene rikere.

Tags:

Mest lest

Arrangementer

  • Ingen arrangementer