Ukategorisert

Ny kamp mot lederlønninger

Arbeidsgiver og arbeidstaker må ha rett til å inngå en avtale om lønn. Avtalefriheten er viktig!

Regjeringen ønsker å iverksette nye tiltak for å begrense utviklingen i lederlønningene, ifølge en pressemelding fra Arbeids- og inkluderingsdepartementet.

Departementet har fått Agderforskning til å gå igjennom utviklingen for lederlønninger. Agderforskning skal også vurdere nye tiltak og retningslinjer.

Fristen for utredningen er 30. april 2010.

Oppdraget følger opp to utredninger fra 2007 og 2008 som departementet har fått gjennomført. Utredningene drøftet henholdsvis drivkreftene bak lederlønnsveksten og virkningene av det siste tiårets økte lederlønninger på lønnsutviklingen for andre grupper.

Nå må regjeringen snart sette grenser for politikk. Det er umulig å regulere alt fra A til Å.

Mest lest

Arrangementer