Ukategorisert

En ensom kamp

Det har vært ensomt å kjempe for en ny narkotikapolitikk, men flere og flere endrer syn og medlemmene i Liberalerens redaksjon føler seg ikke så ensomme som vi gjorde for noen få år siden.

Den konservative nettavisen Kommentar.no, som ikke tar eiendomsrettigheter spesielt alvorlig, konkluderer i en artikkel at narkotika er en tapt kamp i Norge. Skribent Øyvind Berg kommer ikke med en oppskrift eller en lekse om liberalisering. Han bare konstaterer tørt at krigen er tapt.

Hvis krigen er tapt, noe den er, vil det være logisk med en helt ny politisk kurs. Liberaleren ønsker legalisering og frihet istedenfor forbud og formynderholdninger.

De første artiklene om narkotika på Liberaleren, ble skrevet i juni 1999. Da var det for mange borgere utenkelig med en liberal linje. I dag, over ti år etterpå, skjønner flere og flere at skrekkpropaganda for å legitimere en formyndersk politikk har vært en fiasko.

Måtte flere gjøre som Øyvind Berg, nemlig å innrømme at et narkotikafritt samfunn er en illusjon.

Tags:

Mest lest

Arrangementer