Ukategorisert

Er negativ til private skoler

Narvik bystyre skal på torsdag behandle søknader om private skoler i byen. Innstillingen som politikerne har fått servert fra administrasjonen, er negativ.

Foreldrer og foresatte ønsker å etablere Montessori-skoler i Narvik på to skoler som Narvik kommune i dag driver. Foreldrene ønsker Montessori-skoler fordi det har vært stor debatt om skolemønsteret på grunn av kommunens økonomiske situasjon, skriver avisen Fremover.

Private skoler vil bety mindre penger til kommunen, fordi skoleeierne får statlig tilskudd for elevene. Narvik kommune vil miste inntekter til Montessori-foreningene hvis de etablerer Montessori-skoler i kommunen.

Det er sentrale myndigheter som gir tillatelser til å drive Montessori-skoler, men kommunene, også Narvik kommune, har stor makt ettersom private aktører ofte vil overdra kommunale bygninger til skoledriften.

Liberaleren har sans for politikere som ønsker JA-kommuner. Med JA-kommuner mener vi at politikerne skal gi positive svar på alle henvendelsene, med mindre lover og forskrifter er til hinder for et JA-stempel. Bystyret i Narvik bør strekke seg langt for å imøtekomme kravet om private skoler i kommunen.

Mest lest

Arrangementer