Ukategorisert

Røe Isaksen vil ha omkamp om datalagringsdirektivet

Som Liberalerens lesere har oppdaget, har sentrale høyrepolitikere godtatt datalagringsdirektivet.

I serien Kandidaten svarte Elisabeth Røbekk Nørve, Høyres 1. kandidat i Møre og Romsdal, følgende på spørsmålet om direktivet:

–Høyre er svært kritisk til den graden av overvåkning som datalagringsdirektivet innebærer, selv om det også i dag foretas en del lagring av denne typen data. Høyre har besluttet at partiet ikke vil gå inn for bruk av den såkalte reservasjonsretten, fordi det er uklart hvilke konsekvenser dette kan få for EØS-avtalen. For Høyre er datalagringsdirektivet et godt eksempel på at norsk EU-medlemskap er viktig. Det er i prosessene frem mot ferdige direktiv det er mulig å påvirke, ikke halvannet år etter at det er ferdigbehandlet i EU.

Omkamp
Torbjørn Røe Isaksen, nyvalgt stortingsrepresentant fra Telemark, ønsker at Høyres stortingsgruppe skal behandle saken på nytt, når den nye stortingsgruppen er på plass.

–Dette er en sak hvor vi burde teste et veto. Jeg frykter at direktivet vil svekke folks rett til et privatliv, sier Røe Isaksen til Nationen.

Telemarkrepresentanten får støtte av Frank Bakke Jensen, nyvalgt stortingsrepresentant for Finnmark Høyre, og Nikolai Astrup, stortingsrepresentant for Oslo Høyre.

Mange har tatt Høyres standpunkt som en selvfølge. Kanskje er de unge og håpefulle som vinner kampen mot datalagringsdirektivet? Dersom Høyre endrer syn, vil det være et flertall i Stortinget mot datalagringsdirektivet.

Mest lest

Arrangementer