Ukategorisert

Svak oppfølgingskultur i norsk ungdomsskole

Den norske ungdomsskolen, som er skattefinansiert og i stor grad med kommunalt eierskap, tolererer at lærere gjør en dårlig jobb.

På oppdrag fra Utdanningsdirektoratet, har NIFU STEP analysert de norske resultatene fra OECDs internasjonale lærerundersøkelse. Undersøkelsen viser en svak oppfølgingskultur i norske ungdomsskoler, ifølge Utdanningsdirektoratet.

Internasjonale undersøkelser av elevresultatene, blant annet PISA, TIMSS og PIRLS, viser at norske skoler har dårlig kvalitet på undervisning og læring. Til tross for dette, ønsker rødgrønne politikere å bevare dagens skolesystem. De er motstandere av private skoler, og kjemper tappert mot en frihet for elevene til å velge fag. I tillegg er lærerne hellige kuer.

Analysen fra NIFU STEP viser at skolelederne sjeldent iverksetter tiltak ved svake lærerprestasjoner, sammenlignet med utenlandske kollegaer. Et flertall av lærerne mener at dårlig utført arbeid blir tolerert av kollegaene.

1 Comment
Inline Feedbacks
View all comments
Anonym
Anonym
12 years ago

Den viktigste grunnen til at norsk skole er dårlig er at private aktører og lærere ikke får være med å styre innholdet selv. Dermed blir kvaliteten middelmådig, og innholdet standardisert.

Norsk skole er også politisk, og prøver å installere gode Arbeidarparti-verdier i elevene, noe jeg finner ekstremt provoserende. F.eks. gjennom det tvungne Operasjon Dagsverk, som burde vært frivillig. Eller elevene burde jobbet til inntekt for seg selv i stedet den dagen, for å lære om kapitalisme, og så valgt selv om de ville gi pengene til veldedighet. Tvungen veldedighet skaper ikke godvilje!

Fra arkivet