Notiser

Dårlig arbeid blir tolerert!

Seks av ti norske lærere i ungdomsskolen sier seg enige i at dårlig utført arbeid over tid blir tolerert, skriver Vårt Land som viser til undersøkelsen Teaching & Learning International Survey (Talis), som 2.500 norske lærere har svart på.

Skoleeierne i Norge er i stor grad kommunene, uten stort innslag av private drivere.

Mest lest

Arrangementer