Ukategorisert

Ny lovbehandling i Stortinget

Nedleggelsen av odelstinget og lagtinget får ingen praktiske konsekvenser for borgerne. Politikerne kommer også i fremtiden til å vedta ulike forbud som begrenser eiendomsrettighetene.

Nå er odelstinget og lagtinget nedlagt. Ordningen med odelsting og lagting ble opphevet 1. oktober 2009.

Nedleggelsen har gitt ny lovbehandling:
-Lovforslag må behandles to ganger av Stortinget i plenum for at loven skal bli vedtatt.
-Det skal gå minst tre dager mellom de to behandlingene.
-Lovforslag bortfaller dersom de forkastes ved første gangs behandling.
-Tredje gangs behandling er nødvendig dersom lovforslag ikke aksepteres ved andre gangs behandling.

På nettstedet Stortinget.no, ligger det mer informasjon om den nye ordningen i forbindelse med lovbehandling.

Mest lest

Arrangementer