Ukategorisert

To lovforslag om legalisering av marihuana i California

To lovforslag som vil gjøre cannabis lovlig å produsere, selge og bruke er foreslått i California. Det viktigste forslaget, «Marijuana Control, Regulation, and Education Act», ble introdusert av Tom Ammiano.

Av: Erlend P. Johansen

Det andre, «Tax, Regulate, and Control Cannabis Act (2010)» er et borgerinitiativ fra Oaksterdam, et område i Oakland som best kan beskrives som Californias svar på Amsterdam. I følge meningsmålinger er det stor sannsynlighet for at ett av de to forslagene går igjennom.

Aldri før har tilhengere av et produkt vært så ivrige på å insistere på at det skal skattelegges. Om det å skattelegge cannabis er en god ide kan diskuteres, men det er tydelig at tilhengerne av lovforslaget foretrekker skatt fremfor trusselen om straff og forfølgelse fra myndighetene.

Skatten som foreslås av Ammiano er rundt 10 kroner per gram, eller 50 dollar pr. «ounce», som er rundt 28 gram. I tillegg vil de som ønsker å dyrke marihuana måtte betale 5000 dollar for en lisens for dette, og så 2500 dollar pr. påfølgende år. California vil få inn 1.2 milliarder dollar i skatteinntekter fra dette. Det er naturlig å anta at utsalgsprisen på marihuana av høy kvalitet, som i dag er rundt 20 dollar pr. gram, vil gå ned noe ved en skattelagt lovliggjøring (men ikke mye). I dag er prisen såpass høy på grunn av den store risikoen forbundet med det å handle i en ulovlig vare.

Det er også muligheter for enorme besparelser på utgifter til politi og fengsel for staten, som i disse dager sliter hardt med budsjettet.
Schwarzenegger har nylig sett seg nødt til å slippe ut fanger han ikke har råd til å huse fra Californias overfylte fengsler. Hvorfor ikke benåde harmløse lovbrytere som kun er dømt for cannabis?

Man regner med at marihuana allerede er Californias mest verdifulle landbruksprodukt, estimert til 14 milliarder dollar. Dette gjør cannabis mer verdifullt enn både grønnsaker og druer, som er verdsatt til henholdsvis 5,7 og 2,6 milliarder dollar. Det forventes at man vil kunne ansette 50 tusen mennesker i en lovlig marihuanaindustri, noe som kan være med på å løse problemet med arbeidsledighet som har kommet på grunn av finanskrisen.

Det er dumt at myndighetene ikke er mer rettferdige mot sine borgere enn at det må fristes med skatt for å få dem til å åpne øynene. Selv om skattelegging kanskje ikke er ideelt, er skatten Ammiano ber om relativt lav sammenliknet med den norske alkoholavgiften. Det er naturlig at de som produserer og bruker rusmidlet anser det som et nødvendig onde for å kunne slippe trusselen om frihetsberøvelse, spesielt med tanke på hvor strenge straffer man har i USA.

En lav skatt vil ikke ha samme potensiale til å skape et usunt bruksmønster som den høye norske alkoholavgiften har. I tillegg vil det i et lovlig marked være lettere å straffe de som utsetter cannabiskonsumenter for unødvendig helsefare ved å tilsette skadelige ting for å øke vekten. Legalisering kan også ha en heldig effekt på bandekrigene i Mexico, som i stor grad er relatert til cannabistrafikken til USA. Mange tusen mister livet i disse konfliktene hvert år, mens marihuana aldri har drept noen.

Akkurat som i København, har legalisering støtte i befolkningen.
Meningsmålinger viser at mellom 54 og 59 prosent av statens innbyggere er positive. Forslaget har fått gode skussmål fra mange viktige personer, blant annet den tidligere mexicanske presidenten Vincente Fox. Schwarzenegger har sagt at han ikke er tilhenger av legalisering bare for å løse den økonomiske situasjonen, men at han er åpen for å ta en diskusjon rundt det, blant annet i New York Times. Han har også sagt at man i så fall må undersøke nøye hvilke erfaringer andre land som allerede har legalisert har gjort seg, selv om han innrømmer at det kanskje ikke finnes slike eksempler.

For at forslaget til Ammiano skal kvalifisere til at statens innbyggere skal kunne stemme over det i november 2010, må tilhengerne lykkes i å samle 433 tusen underskrifter innen 18. februar 2010.
Borgerinitiativet fra Oaksterdam må samle 650 tusen underskrifter i løpet av fem måneder for å kunne være med. Ammianos forslag skal på høring blant de folkevalgte i California i desember i år.

Forslaget har vært omtalt i positive vendinger av større TV-kanaler og aviser, og aldri før har legalisering vært så i vinden i USA som nå. Ammiano er en populær, uredd og åpent homofil politiker som tidligere har gjennomført vellykkede reformer for homofiles rettigheter. La oss håpe han også lykkes med dette initiativet, som åpenbart er langt mer humant enn dagens forbud.

Mest lest

Arrangementer