Ukategorisert

Er skattelistene viktig? Jau, jau!

Regjeringen mener det er viktig å offentliggjøre skattelistene, for å styrke den kritiske debatten om skattemessige forhold.

Regjeringen har bedt Skatteetaten fjerne all informasjon om barn under 13 år, og å fjerne opplysninger som kan identifisere barn mellom 13 og 16 år som står oppført uten foreldre. I forbindelse med markedsføringen av denne saken, har regjeringen begrunnet hvorfor det er viktig å offentliggjøre skattelistene.

Regjeringen, og dermed stortingsflertallet, mener det er viktig å offentliggjøre skattelistene for å styrke den kritiske debatten om skattemessige forhold og kan bidra til den samfunnsmessige kontrollen med ligningsmyndighetene. Hemmelighold av resultatet av ligningen kan skape grunnlag for spekulasjoner omkring ligningsarbeidet i sin alminnelighet og om fastsettingene for enkeltpersoner eller grupper av skattytere, ifølge regjeringen.

Toppolitikerne i den rødgrønne alliansen, har tydeligvis ikke fått med seg oppslagene i media om skattelistene de siste årene. Det er kjendisoppslag med omtale av kjente personer i Norge, fra idrettsutøvere til programledere. Det er veldig få kritiske oppslag om skattemessige forhold.

Liberaleren mener at å offentliggjøre skattelistene, er å gi næring til nettsider som iam.no. Vi mener det politiske flertallet oppmuntrer til å snoke gjennom den overdrevne åpenheten, en åpenhet som gir Skatteetaten.no millioner av unike brukere.

2 kommentarer
Inline Feedbacks
View all comments
Morten
Morten
12 years ago

I Frankrike beskytter man privatlivet bedre enn i Norge. Mye bedre. Og folk er ikke naive og slepphendte med personopplysninger.

Slike skattelister hadde en funksjon på 70- og 80-tallet for sosialister slik at disse kunne mobbe de som gjorde en god jobb for å skape arbeidsplasser og hadde en lønn som reflekterte dette.

Idag har det ikke lenger denne funksjonen, men setter derimot folks liv og eiendom i fare ved at kriminelle utnytter det til å målbevisst rane og skade og gjøre husinvasjoner hos rike folk. Uakseptabelt!

Gullstandard
12 years ago

> for å styrke den kritiske debatten om skattemessige forhold.

Javisst. Såsnart kjente personer utenom det politiske lauget tør å ytre seg negativt om skattenivået, tror man til med selve statsministeren i nedrig sjikane og personangrep. Et typisk eksempel på styrking av kritisk debatt.

Fra arkivet