Ukategorisert

Er skattelistene viktig? Jau, jau!

Regjeringen mener det er viktig å offentliggjøre skattelistene, for å styrke den kritiske debatten om skattemessige forhold.

Regjeringen har bedt Skatteetaten fjerne all informasjon om barn under 13 år, og å fjerne opplysninger som kan identifisere barn mellom 13 og 16 år som står oppført uten foreldre. I forbindelse med markedsføringen av denne saken, har regjeringen begrunnet hvorfor det er viktig å offentliggjøre skattelistene.

Regjeringen, og dermed stortingsflertallet, mener det er viktig å offentliggjøre skattelistene for å styrke den kritiske debatten om skattemessige forhold og kan bidra til den samfunnsmessige kontrollen med ligningsmyndighetene. Hemmelighold av resultatet av ligningen kan skape grunnlag for spekulasjoner omkring ligningsarbeidet i sin alminnelighet og om fastsettingene for enkeltpersoner eller grupper av skattytere, ifølge regjeringen.

Toppolitikerne i den rødgrønne alliansen, har tydeligvis ikke fått med seg oppslagene i media om skattelistene de siste årene. Det er kjendisoppslag med omtale av kjente personer i Norge, fra idrettsutøvere til programledere. Det er veldig få kritiske oppslag om skattemessige forhold.

Liberaleren mener at å offentliggjøre skattelistene, er å gi næring til nettsider som iam.no. Vi mener det politiske flertallet oppmuntrer til å snoke gjennom den overdrevne åpenheten, en åpenhet som gir Skatteetaten.no millioner av unike brukere.

Mest lest

Arrangementer