Ukategorisert

Bør evaluere sametingsordningen

Politikerne bør evaluere ordningen med Sametinget.

Det er i dag nøyaktig 20 år siden det første Sametinget ble åpnet. I 20 år har samiske politikere, gjennom sametingsordningen, jobbet for å bevare samt å videreutvikle samisk kultur, språk og et nærings- og samfunnsliv.

Har ordningen vært en suksess?

Ingen kan svare ja eller nei på spørsmålet, fordi det mangler en ordentlig evaluering av ordningen. Det er på tide Sametinget blir evaluert.

Initiativ
Det er kun ett parti på Stortinget som er imot Sametinget. Det er Fremskrittspartiet, og partiet har programfestet et ønske om å nedlegge Sametinget. Det er ikke mulig å få flertall for et nedleggelsesforslag. Derfor bør Fremskrittspartiet ta initiativ til å evaluere ordningen. Har Sametinget vært en suksess eller er ordningen et hinder for å videreutvikle et samisk samfunn?

Oppfordringen er herved gitt til Siv Jensen & co.

Mest lest

Arrangementer